1. Hjem
  2. Naturskole
  3. Friluftsskole US

FRILUFTSSKOLE US vår 2022

FRISTEN FOR 2022 har utløpt!

Alle skoler i MAF regionen kan benytte seg av vår Naturskole - leirsteder, kurs, aktiviteter og utstyr.

 
Midt-Agder Friluftsråd og Universitetet i Agder tilbyr ungdomsskoler i regionen en lærerik og spennende dag i friluft.

Friluftslivsstudenter fra UiA er veiledere og underviser i utvalgte tema fra læreplanen:

  • Bål
  • Mat i friluft
  • Orientering
  • Flora og fauna
  • Konstruksjon – naturmaterialer&tau
  • Fysisk aktivitet og ”lagbygging”

I 2022 vil vi gjennomføre inntil 15 aktivitetsdager i Friluftsparken i Søgne i tidsrommet 20.april til 5.mai for ungdomsskoleelever og lærere i regionen.

Skoler med lang reisevei kan kombinere «Friluftsskole US» med egenorganisert overnatting i våre naturskoleleirer i Helleviga og Donevann. Dersom dette er ønskelig, vil MAF reservere leirene til dere.

 

Gjennomføring forutsetter at COVID-19 situasjonen og gjeldende smitteverntiltak tillater denne type læringsaktivitet. MAF/UiA vil ivareta smittevern i samråd med deltakende skoler.

 

Friluftsskole er gratis for skoler i MAF regionen, inkludert transport. Skolen er ansvarlig for elevene.

 

Velkommen til opplevelser og læring i friluft!

  

Helleviga P4212776.JPG

 

SØKNAD FRILUFTSSKOLE US - FRIST 01.FEBRUAR 2022

Trinn

Klasse og antall elever 

Vi kan ha 25-45 elever pr.økt. Ved flere enn dette deler vi i egnede enheter, og vil også kunne be skolene om å dele på tvers av klasser.

Det er mulig å registrere flere klasser og antall elever i disse.

Skolen må som utgangspunkt stille med 2 lærere pr.klasse.

Ukedager

Valg av ukedager og økter er forpliktende.

Velg dag og økt 1 (dagtid, ca kl.08.30 - 13.30) og/eller økt 2 (ettermiddag, ca kl.14.00 - 19.00).

Du kan velge alle dager og begge økter. Husk å spesifisere kl.slett avreise/ankomst skole i kommentarfelt nedenfor.

 

 

Kommentar til søknaden

IMG_8784 Naturskole leir Friluftsskole US (KF) (1).JPG

P4202748.JPG