Kafè Slåttholmen 20210703_132236.jpg P8310197 - Randøya.JPG

Midt-Agder Friluftsråd driver fire enkle sommerkaféer; på Slåttholmen i Lillesand, i Helleviga i Søgne, i ”Vokterboligen” på Østre Randøya og ved ”Vaktmannsboligen” på Dvergsøya i Kristiansand. Alle kommunalt-ansatte i våre medlemskommuner og ansatte i Agder fylkeskommune, kan søke om å få være vertskap på kaféene. Til kaféen på Slåttholmen kan også frivillige lag og foreninger i Lillesand, som har friluftsrelaterte aktiviteter, søke.

Arbeidet som vertskap er ulønnet, men vi kan tilby en trivelig ”sommerjobb” med muligheten til å feriere i Sørlandets beste skjærgård. 

Å være vertskap innebærer at man har ansvaret for å drive sommerkafeen med begrenset varesortiment. Åpningstiden er fra kl. 11.00 til kl. 18.00 alle dager. Vertskapsperioden er på en uke, fra søndag til søndag. 

Vertskapene bor på stedene den uka de er vertskap. I Helleviga og på Randøya er det overnattingskapasitet til ca. ti personer. På Dvergsøya er det plass til ca. åtte. På Randøya og Dvergsøya disponerer vertskapet egen båt, men må selv organisere seg med transport ut til øyene. Kaféen på Slåttholmen har noe enklere standard enn de andre kaféene. Her er det soveplass til seks personer, samt to hemser med flatsenger. Det er ikke innlagt vann eller strøm. Komfyr og kjøleskap går på gass, solcellepanel sørger for lys og det er vannpost på brygga. Her må vertskapet ha egen båt, og sørge for transport ut selv.

Vi trenger vertskap i uke 25-33.

Kontakt Midt-Agder Friluftsråd på telefon:95 85 11 11 eller post@midt-agderfriluft.no ved ev. spørsmål. 

 

SØKNADSSKJEMA VERTSKAP 

NB søknadsfristen var 01. april 2023. Fordelingen av vertskapsukene vil være klar rundt medio april. 

Alle kommunalt ansatte i våre medlemskommuner og ansatte i Agder fylkeskommune, kan søke om å få være vertskap på kaféene. Til kaféen på Slåttholmen kan også frivillige lag og foreninger i Lillesand, som har friluftsrelaterte aktiviteter, søke.

Valg av sommerkafé (mulig å velge flere) 

Hvilke uker ønsker du å være vertskap ? (sett gjerne opp flere alternativer)