1. Hjem
  2. Om MAF
  3. Styret

Styret i Midt-Agder Friluftsråd

 

Representantene til vårt styre blir oppnevnt av hver enkelt kommunes formannskap/kommunestyre. Hver representant har personlig vararepresentant. Leder og nestleder velges av styret.

 

Styret

 

Kristiansand kommune

Reidar Heivoll - Styreleder

Sigrun Sæther (1.vararepresentant)

Øistein Hatlebakk (2. vararepresentant)

Hildegunn M. T. Seip (3. vararepresentant)

   

Vennesla kommune

Eivind Drivenes - Nestleder

Solveig Robstad (vararepresentant)

 

Lindesnes kommune

John Øyslebø 

Elisabeth Lindland (vararepresentant) 

 

Åseral kommune

Inger Lise Lund Stulien 

 

Evje og Hornnes kommune

Søren Hodne

Ellen Cecilie Møllen (vararepresentant)

 

Iveland kommune

Berit Hauan

Terje Møkjåland (vararepresentant)

 

Birkenes kommune

Anders Snøløs Topland

Ragnhild Aasen (vararepresentant)

 

Lillesand kommune

Birger Gauslaa

Abel Cecilie Knibe Hanssen (vararepresentant)

 

Valle kommune

Knut Hagen

Steinar Kyrvestad (vararepresentant)

 

Bygland kommune

Olav Neset 

Guro Kvaale Skibsrud (vararepresentant)

 

Bykle kommune

Jon Rolf Næss 

Anne Karin Blix Grimestad (vararepresentant)