Styret i Midt-Agder Friluftsråd

 

Representantene til vårt styre blir oppnevnt av hver enkelt kommunes formannskap/kommunestyre. Hver representant har personlig vararepresentant. Leder og nestleder velges av styret.

 

Styret

 

Kristiansand kommune

Terje Næss (nestleder)

Lars Verket (1.vararepresentant)

Randi Haukom (2. vararepresentant)

Vidar Lynnæs (3. vararepresentant)

 

Søgne kommune

Torfinn Kleivset

Per Kjær (vararepresentant)

 

Songdalen kommune

Reidar Heivoll 

Hildegunn Marie Tønnesen Schuff (vararepresentant)

 

Vennesla kommune

Eivind Drivenes

Bjørn Egil Haugland (vararepresentant)

 

Evje og Hornnes kommune

Bjørn Ropstad (styreleder)

Lars Reidar Vasland (vararepresentant)

 

Iveland kommune

Svein Hillestad

Øivind Skaiaa (vararepresentant)

 

Birkenes kommune

Gunnar Høygilt

Eva Aabel Retterholt (vararepresentant)

 

Lillesand kommune

Birger Gauslaa

Abel Cecilie Knibe Hanssen (vararepresentant)