Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Biblioteket feirer de nye rederiarkivene på lørdag

Siden Haugesund folkebibliotek stengte dørene i 2017 for oppussing har Siri O. Vikse jobbet med rederiarkivene fra Haugesund som åpnes på lørdag.

Satser på friluftslivet

Kartfaglig prosjektleder Bertil A. Birkeland (t.v) administrasjonssjef Lars Ø. Strøm og kultursjef Kurt Jan Kvernmo er glade for å presentere plan for friluftslivets ferdselsårer.

Noen av disse rådene ante du neppe at eksisterte

Trodde du bystyre, formannskap og fagutvalg er alt politikerne i Fredrikstad trenger å engasjere seg i? Å, nei da – i uka som gikk valgte de representanter til hele 27 styrer, råd og utvalg. Det er ikke sikkert at du har hørt om alle!

Rydda plast langs kysten

I eit tokt med båten «Barstein» frå 23. september til 25. oktober rydda Fjordane Friluftsråd sjøen for 25–30 tonn plast, skriv Fjordenes Tidende.