Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2018
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Høy andel utenlandske turister i Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark gjennomførte i 2019 en brukerundersøkelse som viser at nasjonalparken har en høy andel utenlandske turister. Besøksgruppen er også relativt ung og har svært varierende grad med friluftslivserfaring, melder Fylkesmannen i Nordland.

TellTur starter året med nye utfordringer

Måtte legge om organiseringen da koronakrisen traff.

Nærmere 200.000 til friluftstiltak på Helgeland

Friluftstilskudd til syv prosjekt på Helgeland – se oversikten her.

Østersdugnaden utvides til hele Vestfold og Telemark

Elever ved Borgheim ungdomsskole var blant de mange som bidro i fjorårets østersdugnad Foto: Frank Tindvik