Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Konkurranse TellTur Meløy 2019

I sommer har vi en egen konkurranse i Meløy. Besøker du 3 av Meløys «55 forførende turmål» og 7 andre TellTur mål i Meløy er du med i trekningen av flotte premier. Deltakelse i konkurransen registreres på telltur.no under fanen Konkurranser og Salten friluftsråd. Velg konkurranse TellTur Meløy 2019, registrer deg som bruker og meld deg på konkurransen. Hovedpremie:

Interkommunalt friluftsråd i Nord-Gudbrandsdal??

Regionkontoret ynskjer innspel frå dykk;, enkeltpersonar, næringsliv,frivillige lag og organisasjonar. Det vil seie alle som har interesse for friluftsliv.

Doffin

Database for offentlige innkjøp Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver