Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2018
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Foredrag om nasjonalpark i Østmarka

Av Knut Elgsaas, Medlem av Østensjø Eldreuniversitet, Oppsal Publisert:

Trekning av TellTur 2019

Bømlo kommune har trekt vinnarar av TellTur 2019. Dei heldige vinnarane vart Paul Ove Vedøy, Rubbestadneset, minst 10 turar, og for minst 5 turar, Hilde Dueland.

Kommunestyremøte

Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 17.desember kl.10:00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Nye lamper er gull verdt for friluftsrådet: I vinter kan du selv skru på lyset i Brekko

1,5 millioner kroner har det kostet å få nye LED-lamper i Brekko. Nå er lysene tent, og snøen kan bare komme.