Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2020
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Utlån naturskoleutstyr
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere aktivitetsdager

Turistkart fra Lofoten Friluftsråd

Lofoten friluftsråd har jobbet med å få på plass en kartløsning som viser diverse infrastruktur for reiselivet, områder med teltforbud etter friluftsforskriften for Lofoten, friluftslovens §9 (150. m. fra bebodd hus og hytte), drikkevannsforskrifter og verneforskrifter. Kartløsningen bygger på samme plattform som Nordlandsatlas. Scann QRkoden under her for å komme til kartløsningen.

Tildeler 3,9 millionar kroner til kompetansetiltak innan plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt ca. 3,9 millionar kroner i tilskot til 38 ulike prosjekt og tiltak. Midlane skal vere med på å auke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanlegginga etter plan- og bygningsloven.

Velkommen til åpning av dagsturhytta på Dalberget 27. juni

Søndag 27. juni blir det endelig offisiell åpning av Kåfjord kommunes dagsturhytte: Dagsturhytta på Dalberget. Arrangementet er et samarbeid mellom Nord-Troms friluftsråd og Kåfjord kommune.

Stor oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge i sommer

Det blir nok en annerledes sommer, men lettelser av smittevernstiltak gjør at det kan arrangeres mange aktivitetstilbud for barn og unge.