Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

– Vi har mer penger nå til fordeling

Streng budsjettdisiplin, stabilt inntektsnivå og mer i frie inntekter gjør at kommunedirektøren har mer penger å dele ut.

«Høyt sykefravær koster kommunene i Møre og Romsdal dyrt»

Svar på innlegget til Marit Hovland Smedholen i Sunnmørsposten 12.10.19

Songdalen kommune: - Ber nye Kristiansand godkjenne ny turløype

Midt-Agder friluftsråd har etter dette gjennomført et forprosjekt med forslag til løypetrasé og antatte kostnader for løypa.

Turgåere oppdaget denne i grøfta i lysløypa: – Det alvorlige er den ødelagte vegetasjonen

Stikkledningen går ut i grøfta ved lysløypa. Ikke i tråd med tillatelsen for bygging, mener kommunen.