Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2019
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Lansering av Stikk UT! app

Stikk UT! starter sommersesongen 1.mai, men allerede 14.april kan du se årets 470 turmål i den nye Stikk UT! APPen. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd er svært fornøyd med Stikk UT! APPen og gleder seg over at folk kan ta den i bruk for å gå på tur i hele Møre og Romsdal og Heim i Trøndelag.

Ingen eier Merdø alene. Alle må jenke seg

Vi står igjen foran en sommersesong hvor det er grunn til å tro at nordmenn velger Sørlandet som feriemål mer enn noen gang.

Fikk penger fra fylket: Nå blir det ny HC-rampe på Foten

Viken fylkeskommune har fordelt 6,5 millioner kroner til friluftslivsprosjekter i kommunene. Fredrikstad fikk i 432.000 kroner til to prosjekter.

1, 4 millioner i driftstilskudd til friluftsrådene og FNF

Fylkesrådet bevilger 1,4 millioner til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.