Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2019
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Plastpiratane på skattejakt

Ikkje alle elevane frå Lepsøy skule var med denne dagen, men dei som sit på steinen er fram frå venstre Mathias Seth Johansen, Lilly Seth Johansen, Bak frå venstre Frøya Farstad Dyb, Leha Farstad Dyb, Johannes Kjerstad Seth, Eirik Farstad Dyb (raud lue), Håkon Mathisen, Torbjørn Ørstenvik og David Kjerstad Størksen. Foto: Janne Falch

I dag er det Strandryddedagen - ut og rydd!

I dag er det Strandryddedagen, Norges største nasjonale ryddedugnad.

Elever i grunnskolen skal ha utendørs svømming

Fra og med i høst har elever i grunnskolen krav på utendørs svømmeopplæring. Friluftsrådene på Helgeland er i gang med opplæring av lærere.

Inviterer til krigshistorisk kulturminnevandring

Byr på guidet fottur blant kulturminner. Nesna fastland har mange kulturminner fra 2. verdenskrig.