Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2021
0
Registrerte TellTurer
0
Deltakere Naturlos
0
Brukere naturskoleleir
0
Brukere SAS Vaffelbua

Hærverk på frisbeegolfbanen: - Biringt og provoserande at nokon må øydeleggja

Fleire skilt på frisbeegolfbanen på Skadberg er øydelagde av "folk med stor trong til å øydeleggja".

Skal dele ut millionbeløp til turstier – ber lag og foreninger om å søke støtte

Sparebanken Sør skal dele ut én million kroner til turstiprosjekter mellom Bryne og Sandefjord. Banksjef Steinar Larsen håper lag og foreninger i Vennesla vil søke midlene.

Sparebanken Sør deler ut turstimidler

For andre år på rad skal Sparebanken Sør dele ut 1 million kroner til turstiprosjekter.

Vi feirer Frivillighetens år i Troms

Styret i Forum for natur og friluftsliv Troms gleder seg til å feire Frivillighetens år 2022 sammen med vårt nettverk og hele fylket i det kommende året!