Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2020
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Utlån naturskoleutstyr
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere aktivitetsdager

Friluftsråd i Hallingdal

Denne høsten pågår et utredningsarbeid som ser på mulighetene for å etablere friluftsråd som et interkommunalt samarbeid mellom alle kommunene i Hallingdal. Utredningsarbeidet skal se på hvordan et interkommunalt friluftsråd i Hallingdal kan organiseres og hva det eventuelt kan ha som oppgaver.

Friluftsråd i Hallingdal?

Vi ønsker tilbakemelding fra DEG! Denne høsten pågår et utredningsarbeid som ser på mulighetene for å etablere friluftsråd som et interkommunalt samarbeid mellom alle kommunene i Hallingdal.

Her skrur Rasmus og Trond opp det arrangørene tror blir en ny trend i Lofoten!

Nå er stolpejakten på plass i Lofoten! Det er Lofoten Friluftsråd som står bak det nye tilbudet. Stolpejakt er kort fortalt mosjon som kombinerer turgåing, kultur og opplevelser i naturen.

Fra feriekoloni til kystledhytte - en god løsning for eiendommen Bukkenes

Med bystyrets vedtak torsdag vil etter alt å dømme eiendommen Bukkenes på Søndre Karlsøy, som var en testamentarisk gave til Skjeberg kommune, også i framtiden være en berikelse for kommunens innbyggere på flere plan, skriver ansvarlig redaktør Bernt Lyngstad i denne kommentaren.