Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2018
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Tilskotsordning til arrangementsutvikling innan idrett og friluftsliv 2020

Gjennom tilskotsordninga vil fylkeskommunen stimulere friviljugheita og bidra til utvikling av lokalsamfunn. Arrangementa skal bidra til å skape engasjement, samarbeid/involvering og vere ein arena for innovasjon, auka kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr.

Konstituerende møte i Helgeland friluftsråd

Helgeland friluftsråd gjennomførte 26.02.2020 konstituerende møte for det nye styret som skal virke de fram til neste kommunevalg. Styret består av 6 representanter utnevnt av kommunestyrene i friluftsrådets medlemskommuner (Alstahaug, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord og Vefsn). Bjørn Ivar Lamo ble valgt til styreleder og Elbjørg Larsen ble valgt til nestleder. Styres arbeidsutvalg skal i kommende periode bestå av styrerepresentantene fra Vefsn, Herøy og Grane.

Medlem i Finnmark Friluftsråd

Kjell Vidar Forsberg er av kommunestyret utpekt til Nordkapps representant i Finnmark Friluftsråd.

Vis mer

Vi bruker dine data og cookies til å forbedre og tilpasse tjenester, abonnement og annonser du ser og bruker. Du kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.