Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2020
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Utlån naturskoleutstyr
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere aktivitetsdager

Strandryddeuka 2021

Strandryddeuka er Hold Norge Rents viktigste ryddedugnad, der barnefamilier og vennegjenger, bondelag og fiskerinæringen, friluftsråd, surfere, og mange, mange flere bidrar til en ren og vakker natur.

Ishavskysten friluftsråd søker stietterforskere

Har du en gjennomsnittlig kartforståelse og en app med GPS? Da kan du bli en av Ishavskysten friluftsråds nye stietterforskere.

Falke og Birgitta kjøpte knøttliten campervan: Søker helst etter de plassene med færrest folk

En kveld i mars i år fant Falke Omdal og Birgitta Bøhn Pettersenen campervan på Finn. To dager senere var de på vei for å hente den.

Ingen får røre Bråsteinsvatnet, men strandsonen lever under stadig tøffere press

Den eiekjære strandsonen i landet blir stadig mer privatisert.