Alle felt må fylles ut før søknaden sendes. 

Hvis du trykker 'send' på søknaden uten at alle felt er fylt inn, vil teksten/vedlegget du har skrevet/lastet opp forsvinne. Lag derfor en kladd med alle nødvendige opplysninger før skjema fylles ut og sendes inn.

 

Lenker til faglig støtte for søkerne: 

Merkehåndboka

Eksempelavtaler for tilrettelegging og merking av turruter