DSC_1325 Vaffelbua 2600.JPG

Vaffelbua ved Kyrtjønn

Vaffelbua ved Kyrtjønn skal fremme friluftsliv i området for allmennheten og brukes av utdanningsinstitusjoner og organisasjoner og lag, til kafé, møtevirksomhet, undervisning og læringsaktiviteter.

 

I mai 2019 åpnet «Vaffelbua» ved Kyrtjønn i Jægersberg terrenget. Dette er et spennende turmål 3 km inne i marka fra UiA eller Prestheia, hvor det er gode parkeringsmuligheter.

Man kan også gå inn fra Gill og Skaugo.

Turene egner seg også godt for dem som benytter barnevogn, rullestol eller sykkel. På snøføre er det ski som gjelder.

Det er også mulig å benytte hytta som et stoppested på veien videre innover i Skråstadheia og Skråstadheia naturreservat mot Vennesla.

 

Du finner mer informasjon om naturreservatet, natur og kultur på informasjonstavlene ved Vaffelbua. Her selges også "Turkart Skråstadheia" og turboka  «Skråstadheia – Turer fra Kongsgårdbukta til Vennesla».

 

I Vaffelbua serveres det vafler og kaffe og saft på søndager. Vi tar kort og har vipps.

Åpningstiden er hver søndag fra kl. 11.00 – kl. 15.00.

 

Søndagskafeen drives av Venneforeningen Vaffelbua og frivillige på dugnad.

Venneforeningen ønsker flere medlemmer hjerteligst velkommen - meld deg inn i Venneforeningen Vaffelbua!

 

 

Lån av Vaffelbua

Kontakt Midt-Agder Friluftsråd post@midt-agderfriluft.no eller 95 85 11 11 hvis du ønsker å bruke Vaffelbua.

 

Bygningen kan kun reserveres av følgende brukere:

Skole/barnehage i MAF kommuner (S/B), UiA og organisasjoner/lag (O/L).

 

Skole/barnehage har førsterett på tirsdag og torsdag, 08-17.

UiA har førsterett på onsdag og fredag, 08-17.

Vaffelbua er forbeholdt til kafé søndag, 08-17.

 

Mandag og lørdag 08-17 samt alle kvelder 17-23 er tilgjengelige for alle de nevnte brukerne.

 

Dette gjelder også søndag under forutsetning at bygningen er åpen for allmennheten og at det er kafédrift 11-15. Kaféen kan være del av et arrangement/tur.

 

All ubrukt tid unntatt søndager frigjøres for nevnte brukere 14 dager før.

 

Organisasjoner/lag som ønsker å benytte Vaffelbua skal gi gjenytelse for dette i form av kafédugnad.

 

Én kafédugnad gir tilgang på én økt, dagtid 08-17 eller kveld 17-23. Dugnad innebærer at 4-6 personer bemanner kaféen på en tildelt søndag i samarbeid med Venneforeningen. Alle utgifter/inntekter ved kafésalg går til Vaffelbua.

 

Bygningen kan ikke benyttes til overnatting.