IMG_4680 (2600x1950).jpg

Naturlos - Turkalender

Lærerike Natur- og Kulturvandringer i Agder

 

Velkommen til en ny sesong med Naturlos!

Frist for å melde inn turer er 1. mars

 

Naturloskalender 2019.pdf

Informasjonsskriv Naturlos 2020.pdf

Meld inn turer til Naturlos 2020 her!

 

Hva er Naturlos?

Naturlos er organiserte turer eller arrangementer i naturen som arrangeres av lag og foreninger i Agder. Turene samles i en felles turkalender/brosjyre som distribueres til alle husstander i gamle Vest-Agder, samt kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i gamle Aust-Agder. Arrangøren skal sørge for at deltakerne ferdes trygt og finner frem på turen. Turene har stor variasjon i forhold til tema, lengde og målgruppe. Hver tur er derfor merket med ulike ikoner som viser hvem turen passer spesielt for. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren.

  

Trenger du å vite mer om turene kan du kontakte den enkelte arrangør. Mange av turene blir også annonsert i avisen - se etter Naturloslogoen. 

 

Naturlos på Facebook

Alle turene i Naturlos-brosjyren blir lagt ut som arrangementer på Facebook, slik at at turarrangørene kan nå et større publikum og kan formidle informasjon om eventuelle endringer. Naturlos-siden administreres av Midt-Agder Friluftsråd. Link til siden er her: https://www.facebook.com/naturlos/