IMG_4680 (2600x1950).jpg

Naturlos - Turkalender

Lærerike Natur- og Kulturvandringer i Vest-Agder og Aust-Agder

 

Naturloskalender 2019.pdf

Informasjonsskriv Naturlos 2019.pdf

Elektronisk registreringsskjema Naturlos 2019

 

Hva er Naturlos?

Turene er organiserte vandringer eller arrangementer i naturen under ledelse av en naturlos/guide. De mange turene samles i en felles turkalender. Naturlosen er lokalkjent og formidler sine kunnskaper om ulike temaer underveis. Arrangøren skal sørge for at deltakerne ferdes trygt og finner frem på turen. Turene har stor variasjon i forhold til tema, lengde og målgruppe. Hver tur er merket med ulike ikoner som viser hvem turen passer spesielt for. 

 

Hvem er turene for?

Naturlosene er for alle og de fleste er gratis. Noen turer har tilbud om transport og annet for en rimelig kostnad. Enkelte turer krever også påmelding. Naturloskalenderen inneholder turer fra hele regionen og blir distribuert til alle husstander i Vest-Agder samt kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes i Aust-Agder.

 

Trenger du å vite mer om turene kan du kontakte den enkelte arrangør. Mange av turene blir også annonsert i avisen - se etter Naturloslogoen. 

 

Naturlos på Facebook

Nytt av året 2019 er at alle turene i Naturlos-brosjyren blir lagt ut som arrangementer på Facebook slik at at turarrangørene kan nå et større publikum og kan formidle informasjon om eventuelle endringer. Naturlos-siden administreres av Midt-Agder Friluftsråd. Link til siden er her: https://www.facebook.com/naturlos/