1. Hjem
  2. Tur & Kart
  3. Naturlos

IMG_4680 (2600x1950).jpg

Naturlos - Turkalender

Lærerike Natur- og Kulturvandringer i Agder

 

Velkommen til en ny sesong med Naturlos!

 

Frist for å melde inn turer er mandag 1. mars! Meld inn dine turer her: Innmeldingsskjema

Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til mroland@midt-agderfriluft.no 

Naturlos 2021 vil følge myndighetenes gjeldende bestemmelser for arrangement/turer og alminnelig ferdsel og opphold i friluft.

 

Her er årets Naturlosbrosjyre: Naturloskalender 2021

 

Hva er Naturlos?

Naturlos er organiserte turer eller arrangementer i naturen som arrangeres av lag og foreninger i Agder. Turene samles i en felles turkalender/brosjyre som distribueres til alle husstander i kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Åseral, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord og Sirdal. Arrangøren skal sørge for at deltakerne ferdes trygt og finner frem på turen. Turene har stor variasjon i forhold til tema, lengde og målgruppe. Hver tur er derfor merket med ulike ikoner som viser hvem turen passer spesielt for. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren.

  

Trenger du å vite mer om turene kan du kontakte den enkelte arrangør. Mange av turene blir også annonsert i avisen - se etter Naturloslogoen. 

 

Naturlos på Facebook

Alle turene i Naturlosbrosjyren blir lagt ut som arrangementer på Facebook, slik at at turarrangørene kan nå et større publikum og kan formidle informasjon om eventuelle endringer. Naturlos-siden administreres av Midt-Agder Friluftsråd. Link til siden er her: https://www.facebook.com/naturlos/