1. Hjem
  2. Våre områder
  3. Sommerkaféer

Sommerkafèene er åpne i uke 25-33 fra kl. 11-18. 

 

Helleviga, Kristiansand

P9050079 – Kopi.JPG

Helleviga er et gammelt kystbruk med store sjønære arealer, og som ble kjøpt av MAF i 1973. Området er i svært stor grad tilrettelagt med tilgjengelighet for alle (universell utforming). Området har mange besøkende gjennom hele året og brukes mye i våre aktivitetsprosjekter. MAF drifter sommerkafè i hovedhuset. 

 

Østre Randøya, Kristiansand

P8310197 - Randøya.JPG

Store deler av øya var opprinnelig en gammel forsvarseiendom kjøpt av Kristiansand kommune i 2004. Disse arealene og en rekke forsvarsbygninger er nå del av et offentlig friområde. Området har trinnfrie adkomster og er godt tilrettelagt med brygger, baderampe, badestrender, toaletter og turveier. Bygningene på øya disponeres av ulike lag og foreninger. MAF koordinerer lag og foreningers arbeid og samarbeid med kommunen. Vokterboligen disponeres av MAF. Her har det i mange år vært drevet sommerkafé for allmennheten. Høsten 2016 inngikk MAF et samarbeid med Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP). De har fått lov til å benytte vokterboligen utenom kafésesongen til aktiviteter for ungdommer, og har bidratt mye med å oppgradere/restaurere vokterboligen. I sommersesongen trafikkerer badebåten strekningen Kristiansand sentrum - Østre Randøya - Dvergsøya - Bragdøya. Dette tilbudet er med på å gjøre friområdene på øyene mer tilgjengelige for de som ikke har egen båt. 

 

Dvergsøya, Kristiansand

20210616_101818.jpg

Dvergsøya ligger idyllisk til i skjærgården utenfor Kristiansand. Øya eies av Kristiansand kommune, og er et mye besøkt friluftsområde. Øya er tilrettelagt med badeplasser, brygger og toalettfasiliteter. Adkomsten til øya er med båt, enten privat eller med badebåten i sommersesongen. Fra og med sommeren 2011 har MAF drevet sommerkafé i låven ved vaktmesterboligen. 

 

Slåttholmen, Lillesand

Kafè Slåttholmen 20210703_132236.jpg

Ved starten av Blindleias løp ligger Slåttholmen. Øya ble statlig sikret i 2014. Holmen har to hytter. MAF koordinerer bruk og aktiviteter i tilknytning til hyttene. I hytte-øst er det sommerkafé med frivillige som vertskap. Hytte-vest inngår i Kystled. Lillesand kommune og Skjærgårdstjenesten har ansvar for tilrettelegging, skjøtsel og forvaltning av holmen.