1. Hjem
  2. Våre områder
  3. Sommerkaféer

 

Sommerkafèer i skjægården

Midt-Agder Friluftsråd organiserer og administrerer hver sommer fire kafèer som drives på dugnad. Alle kommunalt ansatte i våre eierkommuner og ansatte i Agder fylkeskommune kan søke om å være vertskap på kafèene. På Slåttholmen kan også frivillige lag og foreninger i Lillesand som har friluftsrelaterte aktiviteter søke om å være vertskap. 

Kafèene holder åpent hver dag i uke 25-33 fra kl. 11-18. 

Dersom du ønsker å søke om å være vertskap: her finner du mer informasjon og søknadsskjema for sommeren 2024.

Søknadsfrist 1.april. 

 

Kort presentasjon og info om våre fire sommerkafeer: 

Helleviga, Kristiansand

P9050079 – Kopi.JPG

Helleviga er et gammelt kystbruk med store sjønære arealer, og som ble kjøpt av MAF i 1973. Området er i svært stor grad tilrettelagt med tilgjengelighet for alle (universell utforming). Området har mange besøkende gjennom hele året og brukes mye i våre aktivitetsprosjekter. MAF drifter sommerkafè i hovedhuset. 

 

Østre Randøya, Kristiansand

P8310197 - Randøya.JPG

Store deler av øya var opprinnelig en gammel forsvarseiendom kjøpt av Kristiansand kommune i 2004. Disse arealene og en rekke forsvarsbygninger er nå del av et offentlig friområde. Området har trinnfrie adkomster og er godt tilrettelagt med brygger, baderampe, badestrender, toaletter og turveier. Bygningene på øya disponeres av ulike lag og foreninger. MAF koordinerer lag og foreningers arbeid og samarbeid med kommunen. Vokterboligen disponeres av MAF. Her har det i mange år vært drevet sommerkafé for allmennheten. Høsten 2016 inngikk MAF et samarbeid med Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP). De har fått lov til å benytte vokterboligen utenom kafésesongen til aktiviteter for ungdommer, og har bidratt mye med å oppgradere/restaurere vokterboligen. I sommersesongen trafikkerer badebåten strekningen Kristiansand sentrum - Østre Randøya - Dvergsøya - Bragdøya. Dette tilbudet er med på å gjøre friområdene på øyene mer tilgjengelige for de som ikke har egen båt. 

 

Dvergsøya, Kristiansand

20210616_101818.jpg

Dvergsøya ligger idyllisk til i skjærgården utenfor Kristiansand. Øya eies av Kristiansand kommune, og er et mye besøkt friluftsområde. Øya er tilrettelagt med badeplasser, brygger og toalettfasiliteter. Adkomsten til øya er med båt, enten privat eller med badebåten i sommersesongen. Fra og med sommeren 2011 har MAF drevet sommerkafé i låven ved vaktmesterboligen. 

 

Slåttholmen, Lillesand

Kafè Slåttholmen 20210703_132236.jpg

Ved starten av Blindleias løp ligger Slåttholmen. Øya ble statlig sikret i 2014. Holmen har to hytter. MAF koordinerer bruk og aktiviteter i tilknytning til hyttene. I hytte-øst er det sommerkafé med frivillige som vertskap. Hytte-vest inngår i Kystled. Lillesand kommune og Skjærgårdstjenesten har ansvar for tilrettelegging, skjøtsel og forvaltning av holmen.