69597966_2343040459240980_4842759167372427264_o.jpg

Venneforening

Et anlegg som dette med sine mangfoldige bruksområder må ha en venneforening som kan bidra til at driften går rundt. Er du interessert i å bidra og å være med i venneforeningen så ta deg tiden til å lese gjennom og meld deg inn i forumet vårt.

Venneforeningen og Midt-Agder Friluftsråd har ansvar for kafédriften på hytta. Kaféen skal være åpen for allmennheten hver søndag. Tanken er at turgåere kan ta en rastepause og ev. kjøpe kaffe og vafler m.m. Kafédriften blir organisert av vennforeningen i form av vaktlister. Vaktlistene vil bestå av venneforeningen selv, studenter, men også av lag og foreninger som ønsker å disponere hytta andre dager i uken. Dette er som en gjenytelse for lån av hytta. Venneforeningen har også ansvar for noe vedlikehold i og ved hytta.

 

Alle kan bli medlem av venneforeningen til Vaffelbua. Eneste kravet er innbetaling av medlemskontigent på 150 kr pr år.

Medlemmer er viktig for venneforeningen og ditt bidrag kan være alt fra å bare være medlem til en mer aktiv rolle. 

For å melde deg inn må du først registrere deg via dette skjemaet Registrering Venneforeningen Vaffelbua eller på Facebook ved å trykke her: Vaffelbuas Venneforening registrering.

 

Styret for Venneforeningen:  Styret venneforeningen for Vaffelbua 2020.pdf

Årsmelding 2019: Styrets årsrapport for 2019.pdf

Årsmelding 2020: Styrets årsrapport 2020.pdf

Regnskap 2020: Regnskap 2020 Venneforeningen Vaffelbua Kyrtjønn.pdf

Revisjonsrapport 2020: Til Årsmøtet i Venneforeningen Vaffelbua Kyrtjønn -Revisjonsrapport.pdf

Medlemsinfo 2021: Venneforeningen for Vaffelbua - medlemsinfo mars 2021.pdf