1. Hjem
  2. Om MAF
  3. Organisasjonen

Representantskapet og styret i Midt-Agder Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap

Representantskapet er vårt øverste organ. Det består av 1 representant og 1 varerepresentant for hver av de 11 eierkommunene. Representanter og vararepresentanter velges blant politikere i kommunestyrene.

Representantskapet velger hvert år et styre for Friluftsrådet. Styret består av 11 representanter med vararepresentanter; en fra hver deltakerkommune. Det er ikke krav om at styrerepresentantene er politikere i kommunestyrene. Det er Representantskapet som velger styrets leder og nestleder. 

 

Styret

 

Kristiansand kommune

Reidar Heivoll - Styreleder

Sigrun Sæther (1.vararepresentant)

Øistein Hatlebakk (2. vararepresentant)

Hildegunn M. T. Seip (3. vararepresentant)

   

Vennesla kommune

Eivind Drivenes - Nestleder

Solveig Robstad (vararepresentant)

 

Lindesnes kommune

John Øyslebø 

Elisabeth Lindland (vararepresentant) 

 

Åseral kommune

Inger Lise Lund Stulien 

Jan Arild Bjørndal (vararepresentant)

 

Evje og Hornnes kommune

Søren Hodne

Ellen Cecilie Møllen (vararepresentant)

 

Iveland kommune

Berit Hauan

Terje Møkjåland (vararepresentant)

 

Birkenes kommune

Anders Snøløs Topland

Ragnhild Aasen (vararepresentant)

 

Lillesand kommune

Øystein Børresen 

Paul Erling Lia (vararepresentant)

 

Valle kommune

Knut Hagen

Steinar Kyrvestad (vararepresentant)

 

Bygland kommune 

Guro Kvaale Skibsrud 

 

Bykle kommune

Jan Dagfinn Dalen 

Anne Karin Blix Grimestad (vararepresentant)

 

 

Kristiansand kommune

Reidar Heivoll - Styreleder

Sigrun Sæther (1.vararepresentant)

Øistein Hatlebakk (2. vararepresentant)

Hildegunn M. T. Seip (3. vararepresentant)

Vennesla kommune

Eivind Drivenes - Nestleder

Solveig Robstad (vararepresentant)

Lindesnes kommune

John Øyslebø 

Elisabeth Lindland (vararepresentant) 

Åseral kommune

Inger Lise Lund Stulien 

Jan Arild Bjørndal (vararepresentant)

Evje og Hornnes kommune

Søren Hodne

Ellen Cecilie Møllen (vararepresentant)

Iveland kommune

Berit Hauan

Terje Møkjåland (vararepresentant)

Birkenes kommune

Anders Snøløs Topland

Ragnhild Aasen (vararepresentant)

Lillesand kommune

Øystein Børresen 

Paul Erling Lia (vararepresentant)

Valle kommune

Knut Hagen

Steinar Kyrvestad (vararepresentant)

Bygland kommune 

Guro Kvaale Skibsrud 

Bykle kommune

Jan Dagfinn Dalen 

Anne Karin Blix Grimestad (vararepresentant)