1. Hjem
  2. Tur & Kart
  3. Sykkel

IMG_5115 Naturlos sykkel (2600x1733).jpg

Sykkel i Midt-Agder

Agder er en sykkelregion med mange muligheter og stadige flere bruker sykkel som transportmiddel til jobb og skole, idrett, tur og rekreasjon. Sykling er en velegnet og viktig aktivitet i det norske friluftslivet. Vi får gode naturopplevelser og bedre helse. Sykkelen gir større aksjonsradius og dermed tilgang til flere områder for utøvelse av friluftsliv.

I vår region er det i dag to etablerte nasjonale sykkelruter og mange flotte, lokale tur-traséer som er velegnet for sykling. Pågående utbygging og forbedring av sykkel- og gangstinettet bidrar også til sunn og miljøvennlig transport til attraktive friluftsområder.

 

Nasjonal sykkelrute nr. 3

Nasjonal sykkelrute nr. 3 går fra Kristiansand til Haukeli. Ruten er merket og åpnet i 2002. Deler av strekningen følger riksvei 9, men sykkelruten følger helst parallelle veier. Ruten passerer flotte natur- og kulturområder, attraksjoner, badeplasser, rasteplasser osv. Du kan velge å sykle hele strekningen, eller ta en dagstur på en del av ruta. Det ble tidlig på 2000-tallet utarbeidet en guide med kart og informasjon om strekningen Kristiansand - Haukeligrend. 

NYHET - Digital informasjon

Vi ønsker på denne siden å vise hva Nasjonal sykkelrute nr. 3 har å tilby. Strekningen mellom Kristiansand - Hovden og Haukeli har noe å tilby for enhver smak. På denne siden kan du se hele strekningen, eller velge å se nærmere på en av de femten delstrekningene. For dere som har tid anbefaler vi å stoppe opp og gjøre avstikkere fra hovedruten. Bruk de lokale turistinformasjonene for å skaffe deg ytterligere informasjon. God tur! 

Takk til Agder fylkeskommune og Setesdal regionråd for midler til utarbeidelse av digital informasjon om sykkelruten. 

 

Nasjonal Sykkelrute nr. 1

North Sea Cycle Route, Nordsjøruta. Den knytter sammen flere områder som er særlig aktuelle for MAF.

 

Regionale sykkelruter

Rundturer langs fine sykketraséer i regionen.

Regional sykkelrute Jegersberg-Justvik Kristiansand.PDF.