1. Hjem
  2. Tur & Kart
  3. Sykkel

IMG_5115 Naturlos sykkel (2600x1733).jpg

Sykkel i Midt-Agder

Agder er en sykkelregion med mange muligheter og stadige flere bruker sykkel som transportmiddel til jobb og skole, idrett, tur og rekreasjon. Sykling er en velegnet og viktig aktivitet i det norske friluftslivet. Vi får gode naturopplevelser og bedre helse. Sykkelen gir større aksjonsradius og dermed tilgang til flere områder for utøvelse av friluftsliv.

I vår region er det i dag to etablerte nasjonale sykkelruter og mange flotte, lokale tur-traséer som er velegnet for sykling. Pågående utbygging og forbedring av sykkel- og gangstinettet bidrar også til sunn og miljøvennlig transport til attraktive friluftsområder.

 

Nasjonal Sykkelrute nr. 1

North Sea Cycle Route, Nordsjøruta. Den knytter sammen flere områder som er særlig aktuelle for MAF.

 

Nasjonal sykkelrute Nr.3

Denne sykkelruta strekker seg gjennom Setesdalen fra Haukeliseter til Kristiansand. Ruta er godt merket og viser deg veien, også utenom den trafikkerte riksvei 9. Kartbrosjyren gir nødvendig informasjon om denne turen og kan kjøpes hos de fleste bokhandlere i Kristiansandsområdet, DNT Sør og hos Midt-Agder Friluftsråd.

 

Regionale sykkelruter

Rundturer langs fine sykketraséer i regionen.

Regional sykkelrute Jegersberg-Justvik Kristiansand.PDF.