1. Hjem
  2. Om MAF
  3. Arbeidsutvalg

Arbeidstuvalget i Midt-Agder Friluftsråd

 

Arbeidsutvalget vårt består av én representant fra hver kommuneadministrasjon. De enkelte kommuners administrasjon oppnevner representanter.

 

Arbeidsutvalget

 

Birkenes kommune

 

Wenche Flaa Eieland, kultursjef

 

Bygland kommune

 

Sonja Skjevrak

 

Bykle kommune

 

Sigrid Bjørnum

 

Evje og Hornnes kommune

 

Siv Therese Kile Lie

 

Iveland kommune

 

Finn Terje Uberg, kulturleder

 

Kristiansand kommune

Trond Johanson, naturforvalter

 

Steinar Sunde

 

Lillesand kommune

Ånund Ettestad

 

 

Valle kommune

Gunn Marith Homme 

 

Vennesla kommune

Jürgen Orf, parksjef