1. Hjem
  2. Om MAF
  3. Arbeidsutvalg

Arbeidstuvalget i Midt-Agder Friluftsråd

 

Arbeidsutvalget vårt består av én representant fra hver kommuneadministrasjon. De enkelte kommuners administrasjon oppnevner representanter.

 

Arbeidsutvalget

 

Vennesla kommune

Jürgen Orf, parksjef

Aslak Wegge, kultursjef (vara)

 

Søgne kommune

Steinar Sunde, fagleder landbruk, miljø og natur

Tor Otto Kjær, arbeidsleder ingeniørvesenet (vara)

 

Kristiansand kommune

Trond Johanson, naturforvalter

Aase M. Hørsdal, parksjef (vara)

 

Songdalen kommune

Thor Skjevrak, kommuneplanlegger (vara)

 

Iveland kommune

Finn Terje Uberg, kulturleder

Egil Mølland, rådgiver (vara)

 

Birkenes kommune

Wenche Flaa Eieland, kultursjef

 

Evje og Hornnes kommune

Siv Therese Kile Lie, 

Torgeir Hodne (vara)

 

Lillesand kommune

Wencje Flaa Eieland, kultursjef