1. Hjem
  2. INVITASJON
INVITASJON - headerbilde

Midt-Agder Friluftsråd har arbeidet i mange år med idéen om å bygge en dagsturhytte på

Sødalsmyra i Jegersberg i Kristiansand. Dette er et av byens flotteste turområder som har en

rekke spennende kulturminner og mange ulike naturtyper. Gaver og tilskuddsmidler har nå

gjort det mulig å realisere hytteprosjektet.

 

Byggeprosessen startet opp våren 2018 og er i disse dager i ferd med å sluttføres. Hytta er topp

moderne med internett og alt av AV-utstyr. Kjøkkenet er godt utstyrt med steamer, stekeovn,

mikrobølgeovn og store kaffetraktere direkte koblet til vann. Lokalet har flott peis og sitteplass

til ca. 70 personer. Vi regner med at mange av dere kjenner til prosjektet.

 

Det arbeides nå med å få på plass en driftsmodell frem mot offisiell åpning søndag 5. mai i 2019.

Intensjonen er at hytta skal være åpen for publikum hver søndag med enkel servering. Det er opprettet

en venneforening som skal ha hovedansvaret for å drive kaféen, men vi ønsker ulike lag og foreninger

velkommen til å ha «sin» søndag. Dere kan da profilere deres organisasjon og aktiviteter for

allmennheten, samtidig som dere har ansvaret for drift av kaféen denne søndagen. Det vil alltid være

en person tilstede fra venneforeningen i tillegg til deres egne mannskaper.

 

Hytta kan også «lånes» av lag og foreninger utenom søndager til aktiviteter og arrangementer.

Som motytelse for dette avtales det dugnadshjelp i kafé på søndager, eller annen dugnad på hytta.

Midt-Agder Friluftsråd og venneforeningen er ansvarlig for varesortiment og supplering av varer på hytta.

Overskudd fra salget vil tilfalle Venneforeningen og bli øremerket deres virksomhet.

 

Dagsturhytta ligger i et område hvor det ikke skal være motorisert ferdsel. Vi oppfordrer derfor alle

til å gå eller sykle. Fra UiA, Prestheia og Gill går det god grusvei helt inn til hytta.

 

Vi håper at mange lag og foreninger ser muligheter med dette nye friluftstilbudet i Kristiansand

og vil legge sine arrangementer til hytta og dette flotte området. Midt-Agder Friluftsråd ønsker at

hytta skal være med på å sette friluftsliv og alle gode tilbud til lag og foreninger enda tydeligere

på kartet her i vår region.

 

Ta gjerne kontakt med oss på post@midt-agderfriluft.no

Monica Roland 992 94 739 eller Per Svein Holte 907 33 971.