Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2020
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Utlån naturskoleutstyr
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere aktivitetsdager

Det blir StikkUT-turar i Sande frå komande årsskifte

Frå nyttår er også Sande kommune med i Friluftsrådet, og blir omfatta av StikkUT-ordninga.

Nå vil kommunen inngå driftsavtale med Frilager - dermed kan alle få låne friluftsutstyr for en rimelig penge

Utlånsboden er allerede på plass, og i løpet av de første ukene har kommunen lånt utstyr for 30.000 kroner.

Inviterer til årets siste friluftsskole

4.-6. oktober arrangerer Midt-Troms friluftsråd årets siste friluftsskole for barn mellom 10 og 13 år.