Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2020
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Utlån naturskoleutstyr
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere aktivitetsdager

Alle veier fører til..

Det er både et hus, en klubb og et populært turområde. Alle veier fører hit, sier innehaverne selv. Nei, det er ikke Roma, men et koselig sted i skogen som nær sagt alle har hørt om.

Høgsesong for påkøyrsler: – Ikkje sving unna. Berre måk på

Nær 6000 hjortedyr er påkøyrde hittil i år. Vi er enno i byrjinga av høgsesongen. Den norske hjortestammen veks i rekordfart.

Under her ligger den nye paradegangen til Jærhavet, graves trolig fram til våren

Bare ett år etter åpningen er gangveien av planker med accoya til Refsnesstranda stengt. Av naturen sjøl. Men på Vigdelstranda skal høstens store satsing bli stående. Er planen.

Nå bør Sherpatrappa unngås, så fremt du ikke er godt utstyrt

Med godt utstyrt, mener vi gode piggsko eller vinterbrodder. I dag, 15. oktober, er dagen vinterdekkene skal på kjøretøyene i Nord-Norge.