Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2023
0
Registrerte TellTurer
0
Deltakere Naturlos
0
Brukere Naturskole
0
Overnattingsdøgn SNIS

Midlertidig stans i fisket må til for å få Oslofjorden frisk igjen

Alessandro Astroza fra Sør-Norges Fiskarlag gir i et innlegg i Tønsbergs Blad uttrykk for bekymring for fiskernes fremtid. De burde kanskje heller bekymre seg mer for selve Oslofjorden?

Ny aktivitet på Charlottenlund: – Dette må du prøve!

Etter å ha vært på planen siden 2015 er endelig boule-banen på Charlottenlund gjenopplivet. Onsdag ble den klargjort og åpnet.

Vil ha meninger om ferdselsårer

Ålesund kommune skal utarbeide en plan for «friluftslivets ferdselsårer» og ønsker innspill fra innbyggerne.

Regjeringen må frede fisken i deler av Oslofjorden

Fiskeridirektoratet har nylig lagt fram et forslag om å stoppe fiske og fangst i nasjonalparkene og Indre Oslofjord i 10 år.