Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2020
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Utlån naturskoleutstyr
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere aktivitetsdager

Disse turistene fikk en skrekkopplevelse i Tromsø: - De ville ikke klart å redde seg opp

Advarer mot usikker is på flere vann. Bildet over ble tatt av en erfaren skøyteløper i Tromsø mandag. Turistgruppen er på vei tilbake etter å ha gått på Kattfjordvannene på Kvaløya.

Her kommer en helt ny tursti: – Vi får i både pose og sekk

Arbeidet med en ny, 270 meter lang tursti til den planlagte dagsturhytta på Vistnes er godt i gang.

Nominer noen som skaper begeistring for friluftslivet

Helgeland Friluftsråds ildsjels-pris, Eldhug Eldhug er en pris som deles ut årlig, og alle er vel kommen til å nominere en kandidat som er

Færre brukte trappa i sommer: – Om den har mer potensial vil bare tida vise

14.068 gikk opp Helgelandstrappa i juli i år, mot 20.875 i rekordåret 2020.