Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Ny politisk leder i Skaun

Kommunestyret i Skaun har vedtatt at Astrid Gimseng (39) blir ny leder i HOKU (Helse-, oppvekst- og kulturutvalget), etter at Espen Tørset trekker seg. Har du et nyhetstips?

Enkleste vei til topp utsikt

Ta en pause på E6. Belønningen er en vakker utsikt.

38 gode grunner til å gå på tur

For to uker siden fikk alle husstander i Storfjord dette turheftet i postkassa. Ta godt vare på det!