Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Får rive fritidsboligen og bygge ny ved Moutmarka

I Moveien 67 står det et anneks, og nå vil eierne rive hytte og bygge ei ny sammen med annekset.

Søk no: tilskot mot marin forsøpling

Sunnmøre Regionråd har sendt ut melding om at det er mogleg å søke økonomisk stønad for å rydde opp i forsøplinga langs strender, elver og vassdrag. Tilskottsordninga til tiltak mot marin forsøpling er i år på heile 65 millioner kroner! Fristen for å søke om stønad er 31. januar.

Distriktsprogram - Vestfold

SeriebeskrivelseRadiosendinger fra NRK Vestfold.Episodebeskrivelse

Dalane Friluftsråd inviterer til friluftskole i vinterferien!

Sted: Lysløypa på Sætra i Lund kommune og Bjørnestad skisenter