Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Elever tok tak, her er resultatet

Husker du gjengen som hadde pusset opp den gamle passbåten i Sandviken? Når disse tar skoleferie fra helgen, har de enda et prosjekt bak seg dette skoleåret!

Flytebrygge ved Skodje Dampskipskai

I samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd har Skodje kommune lagt ut ny flytebrygge ved Skodje Dampskipskai.

Høring om ny fartsforskrift til sjøs

Tromsø Havn KF har utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift for sjøområdene i Tromsø kommune. Etter høringsperioden vil forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i havnestyret, før endelig vedtak i kommunestyret.

Her kan du passere på Kyststien

Kyststien er til for å brukes. Bare passér, sier Knut Grønskar.