Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Vi trenger en helhetlig og bærekraftig forvaltning av reiselivet

LeserbrevI forrige uke hadde Nordlandsforskning et utmerket initiativ til debatt om reiselivet i Lofoten.

Søk om penger for tiltak mot marin forsøpling

Mye marint søppel på strandryddeaksjon, Nordkapp, sommeren 2015 (Foto: Maragareth W. Sundfør / Fylkesmannen i Finnmark)

Stadig flere i Risør ser gleden i å gå tur

Friluftsrådet er meget fornøyd med utviklingen på turfronten i Risør. Telleapparatene teller flere og flere turgåere år for år.

Velkommen til Kirkenes: Dette synet møter hurtigrute-turistene når de går i land

DEL IFINNMARK : – Jeg bruker denne veien daglig til og fra jobb, og ser ofte turister som går her fra Hurtigruta. Her kommer de med kofferter og sekker på vei inn til byen i mørket, sier Aapro.