Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Valdres får skryt fra fylkeskommunen

Årets første Valdresråd ble avholdt på Tingvoll i Bagn med utdanning og utvikling som sentrale stikkord.

Ordfører åpnet gang- og sykkelvei på Viste

Det første Bypakke-prosjektet ble i dag offisielt åpnet, da ordfører Kristine Enger klippet over sløyfebåndet på Viste.

Starter TellTur palmesøndag

De meste entusiastiske ville helst hatt TellTur året rundt. På søndag er det kickoff for TellTur 2018.

Tell dine turer med TellTur

Friluftsrådet Vest i samarbeid med kommuner på Haugalandet gir deg nye muligheter når du skal gå tur i distriktet. Alt du trenger er gode sko, mobiltelefon eller vente til registrering når du kommer hjem fra turen.