Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Bli med på ordførerens tur

29. mai kan du være med ordføreren og Trondheimsregionens Friluftsråd på tur.

Mer penger Oslofjordens friluftsråd gir flere stillinger

DEL Øyene :Det kommer selvsagt godt med, og Anne Sjømæling, som jobber med kystledhyttene i vårt område, kunne både juble og legge planer.

Samlet inn plast

Det er vbeldig mye søppel i naturen. Etter plasthvalen som omkom og ble verdenskjent fordi den var full av plast, så ble det fart i sakene. Flere har engasjert seg som velforeninger, NRK og Friluftsråd og kommuner rundt omkring. Private har rydder på Inngripan og holmene i Brunsvika.

Ærfugl ruget på plastbit: – Jeg var klar over at det lå mye søppel på denne øya, men at det var slike mengder med miljøavfall gjorde sterkt inntrykk

DEL De siste ukene har Frank Karlsen og barna Idunn og Vidar fra Kristiansund engasjert seg i strandrydningsaksjonen.