Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Uten ansvar for plast i havet

Lokale tiltak viser vei, her fra en oppsamling av marint avfall på Vestlandet. (Foto: Friluftsrådet Bergen og omegn)

Klargjøring av årets poster

Det nærmer seg 1. mai og Sunnmøre friluftsråd er klare for årets Stikk UT!-sesong.

På denne øyen har plasten fått hope seg opp over flere tiår. Resultatet sjokkerer forskerne.

– Se, dette er virkelig ille. Plastlaget er godt over en meter dypt. Kanskje to!

Markarådet lei av at Oslos MDG-byråder skulker møter

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har ikke vært på et eneste møte i Markarådet siden hun ble kommunens representant i rådet som skal passe på at Markaloven etterleves.