Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

KOMMENTAR: Den viktige timen

7.desember i fjor var en milepæl for alle elever i Norge. Da vedtok Stortinget å innføre en ordning som skal sikre elever i grunnskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag. Det er overraskende at regjeringen nå forsøker å parkere hele vedtaket i en bisetning i statsbudsjettet.

Lista blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Farsund kommunes mangeårige arbeid med å synliggjøre, verne og utvikle Lista-landskapets natur-, kultur- og landskapsverdier fremmes som kandidat til Europarådets landskapspris 2018-2019. - Farsund kommune har bygget «stein på stein», til de i dag har et attraktivt område med mange tilbud, både for egne innbyggere og besøkende. Det er imponerende, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Formannskapet møtes 23. oktober

Formannskapet har møte 23. oktober kl. 09.30 og på sakslista står blant annet budsjettkontroll og oppnevelse av interimsstyre til aksjeselskapet til Bingsa. Møtet blir sendt direkte på web-tv.

Stortinget vedtok minst én times fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag – regjeringen gir blaffen

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring og helse. De siste årene er det utført mer enn 100 studier om én time