Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Friluftsskolen - snart klart for påmelding til sommerens fineste eventyr

DEL Polarsirkelen friluftsråds sommertilbud til barn og unge, Friluftsskolen har gjennom årene vist seg å være svært populært.

Vil rydde langs hele Kvitsøys kyst

Ydstebøhavn Vel vil rydde hele Kvitsøy kommune, inkludert holmer og skjær, fri for søppel.

Klimaaksjon på Aksdal Senter 23. mars

Frivilligsentralen i Aksdal har nylig startet ei miljøgruppe. Gruppa vil blant annet ha fokus på holdningsskapende arbeid, gjenvinning og gjenbruk, bruk av plast, strandrydding og matsvinn.

Friluftsskolen 2018

20. mars kl. 09.00 åpner Polarsirkelen friluftsråd opp for påmeldinger til Friluftsskolen. I Rødøy tilbys Friluftsskolen i uke 28, og tilbudet er for 3.-6. klasse.