Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Inviterer til friluftsskole i vinterferien

Ishavskystens friluftsråd inviterer barn og ungdom mellom 10 og 13 år til friluftsskole i vinterferien. Har du et nyhetstips?

Friluftsorganisasjon vil politianmelde Norges vassdrags- og energidirektorat

Både fylkesutvalget, fylkesrådmannen og Forum for natur og friluftsliv er misfornøyde med NVEs håndtering av utbyggingen på Måkaknuten.

Bygger grillhytter til åtte barnehager i Nord-Troms

Nord-Troms Friluftsråd velger å satse på utetid med kvalitet. Som en del av arbeidet ønsker rådet å bygge åtte grillhytter i tilknytning til barnehager i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Har du et nyhetstips?

Klager til Fylkesmannen

Framstegspartiet klager kommunestyrevedtak om søknad om pengar til Klimasats til Fylkesmannen.