Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Miljøbyråd Berg har ikke vært på et eneste møte i Markarådet: I dag prioriterer MDG-byrådene å møte journalister

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har ikke vært på et eneste møte i Markarådet siden hun ble kommunens representant.

Vi søker etter vertskap til sommerkaféen vår på Slåttholmen sommeren 2018

Midt-Agder Friluftsråd driver en enkel sommerkafé på Slåttholmen i hytte øst. Lag og foreninger med friluftsrelaterte aktiviteter og alle kommunalt ansatte kan søke om å få være vertskap på kaféen.

Uten ansvar for plast i havet

Lokale tiltak viser vei, her fra en oppsamling av marint avfall på Vestlandet. (Foto: Friluftsrådet Bergen og omegn)

Klargjøring av årets poster

Det nærmer seg 1. mai og Sunnmøre friluftsråd er klare for årets Stikk UT!-sesong.