Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Spennende sjørøvertokt ved Kammen

En sjørøverkaptein og hans gode hjelper entrer området ved Kammen på Åndalsnes lørdag ettermiddag, og undrer hvor de hadde havnet.

Flora Venstre vil ha skjergardsteneste for å halde kysten rein. No ber dei ministeren om hjelp til å endre regelverket.

MINISTER: Ola Elvestuen er klima- og miljøminister. Flora Venstre ber han endre regelverket for etablering av skjergardsteneste. Foto: Arne Hjorth Johansen

Sjekk hvem som har fått spillemidler i år:, 2,1 millioner kroner til stupeanlegg på Templarheimen

Troms fylkeskommune og Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå innvilget søknader om spillemidler og momskompensasjon. Har du et nyhetstips?

Vellukka MOT-leir og fritidsskular

Mange deltakarar då Vidar Øvredal arrangerte MOT-leir og fritidsskular for born og unge.