Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Utdeling av Stikk UT krus på Bruhagen

Møre og Romsdal Friluftsråd og Averøy Idrettsråd deler ut bestilte Stikk UT krus/skåler utenfor Kommunehuset på Bruhagen. Kaffe og noe å bite i blir det også

Friluftslivssamlingen 2018

For femte året på rad har Troms fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms, invitert kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interessert i å tilrettelegge for friluftslivet i Troms, på samling.

Bjerga misfornøyd med utviklingen

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Jordvern i Sandnes» tirsdag. Heidi Bjerga mener kommunen er på ville veier.

Oppdaget store mengder boss på vei til jobb: – Forferdelig

I løpet av helgen har store mengder boss blitt hensatt på parkeringsplassen på Fanafjellet.