Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2020
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Utlån naturskoleutstyr
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere aktivitetsdager

Koronatiltakspakke for kulturlivet sikra jobbar og aktivitet

Kulturfabrikken Drift AS i Kristiansund har fått 600.000 kroner i koronastøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Innsats for andre – Valfag med store verdiar

Valfaget ved Olden skule handlar om å gje elevane praktisk erfaring gjennom frivillig arbeid.

Inviterer til rydding

I dag er den store strandryddedagen. Fleire stadar her i fylket blir det organisert rydding i fjøra i dag.

Veiforsøpling skader dyrene våre

Norske veier passerer gjennom viktige landbruksområder, og jordene rammes av forsøplingen fra veiene som igjen får store konsekvenser for dyrelivet.