Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Anne kombinerer jobb og hygge i påske: – Vi skal både montere møbler og vaske ned

I tiden før- og gjennom påsken, intervjuer Øyene en rekke personer om hvordan de gjennomfører årets påskefeiring. Nestemann ut er Anne Sjømæling, som i februar fikk jobben som nasjonalparkforvalter.

Haugesund som dykkerdestinasjon: Hestene er kommet og fortollet

De fire betonghestene på 8 tonn per hest er på plass på Husøy. Ferdig fortollet og klar for å bli utplasserrt i Kvalsvik.

Møte i Flora bystyre 25.04.2019

Tittel 017/19 Godkjenning av møtebok 018/19 Refererte skriv og meldingar 019/19 Byggekomité 020/19 Forskottering marine grunnkart 021/19 Fullmakt til Fellesnemnda til val av revisjon og kontrollutvalssekretariat 022/19 Førdepakken - bomtakstar for nuttutsleppskøyretøy 023/19 Omstillingsavtale - orientering 024/19 Vedtak - oppheving av gamle reguleringsplanar i Florø sentrum 025/19 Årsmelding 2018 - Flora kontrollutval Orienteringssaker

Anette fortviler: – Det må ha vært en heidundrende fest

Anette Danielsen ble trist av synet som møtte henne på Grønskjeret i Åsane onsdag morgen.