Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Åsane-firmaet som viser vei

Når du neste gang passerer et slikt grønt turskilt, kan du sende en tanke retning A2G Profil i Åsane. I løpet av de siste årene har bedriften vist deg veien i Byfjellene.

Synspunkt | Fort og lukket

Vesterålen regionråd blir borte i dagens form. Det skal splittes opp i et politisk råd på den ene sida og ulike samarbeid om konkrete tjenester på den andre. Samarbeidet mellom kommunene i regionen har hatt flere former gjennom årene og har røtter helt tilbake i Vesterålen interkommunale kommunikasjonskomité som ble til i 1937, med et regionplankontor som ble etablert seinere. Her lå forløperne til dagens regionråd, som ble dannet i 1981.

Én million til strandryddeaksjon

Friluftsrådet Vest har mottatt et tilsagn på én million kroner til innsats mot marin forsøpling. Det er Miljødirektoratet som har tildelt midlene.

Omstillinga i regionrådet: – Det vil bli store endringer

SORTLAND: – Det har vært viktig å ta med de ansatte og de tillitsvalgte i prosessen, fordi det vil bli store endringer. Det sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) da hun orienterte formannskapet om omstillingsprosessen i regionrådet.