Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2017
0
Visninger føremelding
0
Deltakere på Naturlos
0
Brukere av Naturskoleleir
0
Deltakere på Minoritetstur
0
Deltakere på Friluftskole US

Fantastisk bra for folkehelsa

Har du et nyhetstips? Stikk Ut! har blitt en gedigen suksess i Møre og Romsdal. Det startet opp i Molde i 2005 og har stadig utvidet seg med nye kommuner.

Se friluftsrådets store ønskeliste for Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd, her representert ved Anne Sjømæling, er blant annet opptatt av kyststiene. Foto: Nina Therese Blix

Fant mange tusen slike biter i Oslofjorden

Forsker håper funnene kan bidra til stoppe en stor del av tilførselen av plastpartikler i sjøen.Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har kartlagt plastavfallet i ytre Oslofjord.

- Jeg er henrykt

Det er snart åtte år siden bystyret vedtok at kyststien skulle forlenges fra Maxbo og videre innover i Bestumkilen. Nå skal planforslaget vedtas.