1. Hjem
  2. Tur & Kart
  3. Sykkel

IMG_5115 Naturlos sykkel (2600x1733).jpg

 

Nasjonal sykkelrute nr. 3 Kristiansand-Haukeli - digital informasjon 

Nasjonal sykkelrute nr. 3 går fra Kristiansand til Haukeli. Ruten er merket. Deler av strekningen følger riksvei 9, men sykkelruten følger helst parallelle veier. Ruten passerer flotte natur- og kulturområder, attraksjoner, badeplasser, rasteplasser osv. Du kan velge å sykle hele strekningen, eller ta en dagstur på en del av ruta. I 2021 ble digital informasjon om sykkelruten tilgjengelig. . 

FULLVERSJON - På denne siden kan du se hele strekningen, eller velge å se nærmere på en av de femten delstrekningene. Denne versjonen egner seg godt for planlegging av ruta fra PC'en. Siden gir utfyllende informajson om kommunene og delstrekningene. 

MOBILVERSJON - Denne versjonen er optimal for bruk på sykkeltur langs ruta. Versjonen er raskere og fokuserer på de ulike lokasjonene i området du befinner deg i. 

Takk til Agder fylkeskommune og Setesdal regionråd for midler til utarbeidelse av digital informasjon om sykkelruten. 

Se videoen fra LARS Agders Panthera x Tour de Setesdal 2021, som viser deltakernes tur ned Sykkelrute nr. 3 fra Hovden til Kristiansand. Videoen gir et innlikk i den flotte turen nedover Setesdal. I Patetra - medlemsbladet til landsforeningen for ryggmargsskadde kan du lese artikkelen fra sykkelturen. 

 

Sykkel i Midt-Agder

Agder er en sykkelregion med mange muligheter og stadige flere bruker sykkel som transportmiddel til jobb og skole, idrett, tur og rekreasjon. Sykling er en velegnet og viktig aktivitet i det norske friluftslivet. Vi får gode naturopplevelser og bedre helse. Sykkelen gir større aksjonsradius og dermed tilgang til flere områder for utøvelse av friluftsliv.

I vår region er det i dag to etablerte nasjonale sykkelruter og mange flotte, lokale tur-traséer som er velegnet for sykling. Pågående utbygging og forbedring av sykkel- og gangstinettet bidrar også til sunn og miljøvennlig transport til attraktive friluftsområder.

Se regional sykkelrute Jegersberg-Justvik Kristiansand for fine rundturer langs fine sykkeltrasèer i regionen. 

 

Grusguiden

Har du oppdaget hvor fint det er å sykle på grusveier? Christian Andreas Wulff har laget et kart over de fineste grusveiene i og rundt Kristiansand. Se Grusguiden og les artikkelen Lyden av grus i fvn. I kartet er traseene fargekodet. Grus er grønt. Når veien blir mer teknisk krevende skogsvei, blir streken mer blå i fargen. Når veien har mer innslag av asfalt på sykkelsti eller bilvei, går fargen imot gult og rødt.  

 

Nasjonal sykkelrute nr. 1

North Sea Cycle Route, Nordsjøruta. Den knytter sammen flere områder som er særlig aktuelle for MAF.