1. Hjem
  2. Føremelding

DSCF6906 (2600x1954).jpg

Føremelding tirsdag 16.01.18

For detaljer, se tabellen nedenfor.

 

Sammendrag tirsdag 16.01.18, kl.20.15

Enorme mengder snø har kommet i store deler av regionen siste døgnet. De store mengdene med snø har medført flere utfordringer med å kjøre løyper, blant annet mange trevelt som må ryddes i skiløypene.  

I løpet av dagen er løypene på Sandrip i Vennesla, Årstøl i Søgne, Vatnestrøm lysløype i Iveland og Birkenesparken i Birkenes kjørt med begge stilarter. Løypene rundt Naspevarden i Vennesla er også kjørt med klassiske spor tirsdag kveld. Det meldes ellers fra Evje om nypreparert lysløype med klassiske spor og at flere av løypene på Høgås er preparet med begge stilarter tirsdag kveld. Følg gjerne Løypemaskinen på Høgås når den kjører! 

På Øyna- og Toplandsheia er det problemer med løypemaskinen, og løyper prepareres først når disse er utbedret, forhåpentligvis i løpet av onsdag eller torsdag. Info legges umiddelbart ut når løypemaskinen er i orden.

God tur!

 

Løypenavn og Kommune Dato & Klokkeslett Snøtype Snødybde Temp. KommentarYR 
Kristiansand Isbaner       
Kompis isbane på Torvet

14.01.18, kl.10.00

Is  1

Banen er høvlet og snøryddet. Fine forhold! 

Prepareres daglig kl.07-09/kl.14-15

YR - Kristiansand
Kristiansand Skiløyper      
Jegersberg lysløype, 4 km     YR - Jegersberg

Strai lysløype, 2,7 km

16.01.18, kl.09.30Nysnø 15-20 cm+1Planlagt å tråkke såle onsdag 17.01 YR - Strai
Hellemyr lysløype, 2,4 km 16.01.18, kl.09.30Nysnø  15-20 cm+1Planlagt å tråkke såle onsdag 17.01 YR - Hellemyr
Dønnestad lysløype, 3,4 km16.01.18, kl.09.30 Nysnø 10 cm+1Foreløpig for lite snø til å bli kjørtYR - Dønnestad
Baneheia lysløype, 2,2 km      YR - Baneheia
Voie lysløype, 2,5 km     YR - Voie
Sukkevann lysløype, 2,7 km      YR - Sukkevannet
Kongsgård lysløype, 1,4 km     YR - Kristiansand
UiA - Gill, 4,8 km      YR - Jegersberg
Gill - Grostøl, 3,2 km      YR - Grovannet
Aurebekk - Bergstøl - Tunballen - Hellemyr/Strai, Hovedturløype     YR - Bergstølhytta
Stemmen - Aurebekk, Hovedturløype12.01.18 Nysnø  

For lite snø til å kjøre skiløyper foreløpig.      Obs! Tømmerhogst ca 1 km sør for Stemmen 

YR - Hemmesvann
Kjærlighetstien Flekkerøya, 1,7 km      YR - Flekkerøya
Songdalen      
Nodelandsheia lysløype 16.01.18, kl.20.00 Nysnø  Rydding av mye trevelt tirsdag ettermiddag. Noe arbeid gjenstår før løypa er planlagt kjørt onsdag 17.01! YR - Nodelandsheia
Grundetjønnløypa Tunballen - Bergsvann     YR - Grundetjønnheia
Finsland skole lysløype, 1,2 km      YR - Lauslandsmoen
Lauvsland - Skogen     YR - Lauslandsmoen
Søgne      
Årstøl lysløype, 3,3 km16.01.18, kl.12.50 Nysnø30 cm -1

Begge stilarter. Obs! Overvann en plass i begynnelsen av 3 km sløyfe. Avventer at strømmen kommer tilbake etter strømbrudd

Lys til kl.23.00

YR - Årstøl
Årstøl turløype, 5 km     YR - Årstøl
Vennesla      
Sandrip lysløype, 1 km

16.01.18, kl.09.00

Nysnø50-70 cm-1

Begge stilarter

NB! IKKE lys pga strømbrudd

Normalt lys til kl.22.15

Vinteren 2018: Løypenettet blir delvis begrenset pga utbygging av nytt skiskytteranlegg fra og med uke 2

YR - Sandrep
Sandrip lysløype, 3,5 km16.01.18, kl.11.20Nysnø50-70 cm -1

Begge stilarter. Obs! Enkelte kvister/greiner i løypa

NB! IKKE lys pga strømbrudd

Normalt lys til kl.22.15, men det mangler 3-4 lamper en plass pga anleggsdrift 

Vinteren 2018: Løypenettet blir delvis begrenset pga utbygging av nytt skiskytteranlegg fra og med uke 2

YR - Sandrep
Naspevarden, 9,3/12,1 km16.01.18, kl.19.20Nysnø50-70 cm-3Kjørt to kl.spor. Obs! Tung snø i trær ved løypa!YR - Kjåvann
Moseidvarden, 9,7/11,6 km16.01.18, kl.19.20Nysnø50-70 cm -3 Planlagt kjørt onsdag 17.01 ettermiddagYR - Moseidvarden
Moseidmoen lysløype, 2,4 km     YR - Moseidmoen
Lauvås - Høvårsland, 8,7 km12.01.17, kl.12.00 Nysnø10-40 cm-3Kjørt to kl.spor. Mulighet for skøyting mellom sporeneYR - Høversland
Bringsvær - Tjomsås - Ropstadknuten     YR - Bringsverd
Halvmilen i Vennesla     YR - Heptekjerr
Bedehusjordet, 1,5 km     YR - Heptekjerr
Eikeland skole lysløype12.01.18 kl.13.30 Nysnø 0-20 cm-3 Tråkket såleYR - Eikeland
Eikeland skilekområde12.01.18 kl.13.00 Nysnø0-20 cm -3 Begge stilarterYR - Eikeland
Skarpengland skole     YR - Skarpengland
Iveland      
Vatnestrøm lysløype, 2 km16.01.18, kl.18.15Nysnø70 cm-1

Begge stilarter

YR - Vatnestrøm 
Vatnestrøm - Iveland, 19 km     YR - Vatnestrøm
Iveland - Ivedal m/ runde15.01.18, kl.14.00Nysnø 20 cm-2Sist kjørt 11.01 kl.spor med skuter, ca 7 km. Planlagt kjørt på nytt etter varslet snøfall YR - Iveland
Evje og Hornnes      
Bjorvatnsrunden/Folefallet, 6 km (Kjelkeløype)     YR - Bjorvatn
Flatebygd skianlegg, 1-10 km     YR - Flatebygd 
Flatebygd - Bertesknapen, 10 km t/r     YR - Flatebygd
Høgås - Gautestad - Brahjelmen12.01.18 30-45 cm Laget såle til Brahjelmen, Vestløypa. Lite snø mange steder + gjennomslag av vann/myrhullYR - Gautestad
Høgås - Kjeros-løypen, 8,1 km kjelkeløype12.01.18 30-45 cm Begge stilarter. Ikke hele løypa er kjørt.YR - Gautestad
Høgås skianlegg, 7,5 km lysløype16.01.18Nysnø 70-80 cm  Begge stilarterYR - Gautestad
Høgås skianlegg, 1-15 km16.01.18Nysnø 70-80 cm  Begge stilarterYR - Gautestad
Høgås - Førevatn - Himmelsyna, 24 km t/r16.01.18Nysnø70-90 cm  Begge stilarterYR - Himmelsyna
Høgås - Himmelsyna/Postkassen, 12/9,2 km t/r16.01.18Mysnø70-90 cm  Begge stilarterYR - Himmelsyna
Kjuklingheia, 8 km14.01.18 10 - 30 cm Begge stilarter, litt lite snø enkelte stederYR - Kjuklingheia
Evje lysløype, 9 km t/r 16.01.18Nysnø 40-50 cm Kjørt kl.sporYR - Evje
Nævertjønnrunden, 12 km     YR - Nævertjørn
Rassevæte - Bertesknapen, 14 km t/r     YR - Bertesknapen
Skarvehei/Hovassdalen - Vikstøl - Voyland      YR - Vikstøl
Stangevann - Hovassdalen - Himmelsyna     YR - Hovassdalen
Voyland - Himmelsyna, 10 km     YR - Himmelsyna
Voyland - Undeland - Bjorvatn, 9,5km     YR - Undeland
Birkenes      
Øyna- og Toplandsheia

16.01.18, kl.16.10

Nysnø70-80 cm-2Tråkker løyper med belter pga problemer med fresen. Vil prøve å kjøre med glattebrett etterpå. Løyper kan først kjøres på nytt når reparatør har utbedret feil på løypemaskinen  YR - Toplandsheia
Birkenesparken lysløype16.01.18, kl.11.15 Nysnø 10-20 cm+1Begge stilarter. Gjennomslag enkelte stederYR - Birkeland
Tobias jorde     YR - Birkeland
Tveide rundt Fjellskår, 8 km     YR - Tveide
Herefoss lysløype, 1,3 km     YR - Herefoss
Engesland lysløype, 2 km

14.01.18,

kl.09.30

 Nysnø30-40 cm-3Begge stilarterYR - Engesland
Bellandshei, 4 km rundløype12.01.18 kl.21.00 Nysnø 15 cm-3 Kjørt skøytetraseYR - Engesland
Lillesand      
Holta lysløype, 3,5 km16.01.18, kl.21.15    Foreløpig for lite snø til å bli kjørtYR - Lillesand
Omars- og Olashei, 15 km     YR - Olashei

Lokale føremeldinger og løypeinformasjon

 

Sandripheia fritidspark

 

Otra IL

 

Øyna og Toplandsheia

 

Søgne skiklubb

 

Lillesand IL

 

Friluftsråd Sør (Aust-Agder)