1. Hjem
  2. Føremelding

Skiløype Tveide rundt Fjellskår DSC_1034 (KF) (2600x1463).jpg

Skiløypa Tveide rundt Fjellskår ligger i Birkenes kommune. Her er det både lange flate partier og spennende skogsterreng. (Foto: MAF)

 

Føremelding 19.03.20

Løypemaskiner i MAF regionen direkte:

Kommunene i "gamle" MAF: Skisporet.no - sør 

Setesdal, nye kommuner i MAF: Skisporet.no - nord 

Tips: Du kan zoome inn i kartet for ditt område og se den enkelte skiløype

 

Snø- og skirapport for Brokke og Hovden

For øvrige detaljer, se tabell nedenfor.

 

Generell melding: 

Følg påbud fra helsemyndighetene om å oppholde deg hjemme og ikke å reise unødvendig!

"Unngå derfor reiser som ikke er strengt nødvendige (både innenlands og utenlands).."                                                            Se mer info fra Helsedirektoratet: helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Skiløyper blir ikke kjørt, eller det vil være svært begrenset løypekjøring for å unngå tilstrømning av besøkende og ansamling av mennesker pga smittefare. Info fra aktuelle skiområder: Øyna- og ToplandsheiaHøgåsBrokke og Hovden.

Koronaviruset herjer og vil påvirke oss voldsomt i tiden som kommer. Følg retningslinjer som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter!

Ta vare på hverandre!

 

Løypenavn og Kommune Dato & Klokkeslett Snøtype Snødybde Temp. KommentarYR 
Kristiansand Isbaner     

 

YR - Kristiansand

Kristiansand Skiløyper

Løypemaskin direkte

      
Jegersberg lysløype, 4 km 

 

   YR - Jegersberg

Strai lysløype, 2,7 km

    

 

YR - Strai
Hellemyr lysløype, 2,4 km     

 

YR - Hellemyr
Dønnestad lysløype, 3,4 km    

 

 

YR - Dønnestad
Baneheia lysløype, 2,2 km  

 

  

 

YR - Baneheia
Voie lysløype, 2,5 km 

 

  

 

YR - Voie
Sukkevann lysløype, 2,7 km  

 

  

 

  YR - Sukkevannet
Kongsgård lysløype, 1,4 km 

 

  

 

YR - Kristiansand
Jegersberg - Stitjønn - Kyrtjønn - Øygardstjønn 4,5 km     YR - Jegersberg
Øygardstjønn - Grostøl, 3,6 km     

 

YR - Grovannet
Aurebekk - Bergstøl - Tunballen - Hellemyr/Strai, Hovedturløypa    

 

YR - Bergstølhytta
Stemmen - Aurebekk, Hovedturløypa

 

   

 

YR - Hemmesvann
Kjærlighetstien Flekkerøya, 1,7 km      YR - Flekkerøya
Flekkerøya flerbruksløype, 1,8 km (En nautisk mil 1852 m)

 

   

 

YR - Flekkerøya
Songdalen      
Nodelandsheia lysløype      YR - Nodelandsheia
Grundetjønnløypa Tunballen - Bergsvann     YR - Grundetjønnheia
Finsland skole lysløype, 3 km    

 

YR -Lauslandsmoen
Lauvsland - Skogen, 3,5 km    

 

YR - Lauslandsmoen

Søgne

Løypemaskinen direkte

      
Årstøl lysløype, 3,3 km     YR - Årstøl
Årstøl turløype, 5 km    

 

YR - Årstøl

Vennesla

Løypemaskinen direkte

      

Sandrip lysløype, 1 km

    

 

YR - Sandrep

Sandrip lysløype, 3,5 km  

     YR - Sandrep

Nye løypetraseer lysløype Sandrip, ca. 2,5 km

    

 

YR  - Sandrep
Naspevarden, 9,3/12,1 km    

 

YR - Kjåvann
Moseidvarden, 9,7/11,6 km

 

    YR - Moseidvarden
Moseidmoen lysløype, 2,4 km

 

    YR - Moseidmoen
Lauvås - Høvårsland, 8,7 km     YR - Høversland
Bringsvær - Tjomsås - Ropstadknuten    

 

YR - Bringsverd
Halvmila i Vennesla     YR - Heptekjerr
Bedehusjordet, 1,5 km    

 

YR - Heptekjerr
Eikeland skole lysløype     YR - Eikeland
Eikeland skileikområde

 

   

 

YR - Eikeland
Skarpengland skole     YR - Skarpengland

Iveland

Løypemaskinen direkte

      
Vatnestrøm lysløype, 2 km     YR - Vatnestrøm 
Vatnestrøm - Iveland, 19 km     YR - Vatnestrøm
Iveland - Ivedal m/runde, 10 km     YR - Iveland

Evje og Hornnes

Løypemaskin direkte

      
Bjorvatnsrunden/Folefallet, 6 km (Kjelkeløype)     YR - Bjorvatn
Flatebygd skianlegg, 1-10 km     YR - Flatebygd 
Flatebygd - Bertesknapen, 10 km t/r     YR - Flatebygd
Høgås - Gautestad - Brahjelmen     YR - Gautestad
Høgås - Kjeros-løypa,  kjelkeløype 8,1 km     YR - Gautestad
Høgås skianlegg, 7,5 km lysløype     YR - Gautestad
Høgås skianlegg, 1-15 km     YR - Gautestad
Høgås - Førevatn - Himmelsyna, 24 km t/r     YR - Himmelsyna
Høgås - Himmelsyna/Postkassen, 9,2 km t/r     YR - Himmelsyna
Kjuklingheia, 8 km  

 

  YR - Kjuklingheia
Evje lysløype, 9 km t/r     YR - Evje
Nævertjønnrunden, 12 km     YR - Nævertjørn
Rassevæte - Bertesknapen, 14 km t/r     YR - Bertesknapen
Skarvehei/Hovassdalen - Vikstøl - Voyland     YR - Vikstøl
Stangevann - Hovassdalen - Himmelsyna     YR - Hovassdalen
Voyland - Himmelsyna, 10 km     YR - Himmelsyna
Voyland - Undeland - Bjorvatn, 9,5km     YR - Undeland
Birkenes      

Øyna- og Toplandsheia

Løypemaskin direkte

 

   

 

YR - Toplandsheia

Birkenesparken lysløype

Løypemaskinen direkte

     YR - Birkeland

Tobias jorde

Løypemaskinen direkte

 

   

 

YR - Birkeland

Tveide rundt Fjellskår, 8 km

Løypemaskinen direkte

     YR - Tveide
Kleppeheia øst, 8,5 km

 

   

 

YR - Oggevatn
Engesland lysløype, 2 km     YR - Engesland
Bellandshei, 4km rundløype     YR - Engesland
Lillesand      
Holta lysløype, 3,5 km

 

    YR - Lillesand
Omars- og Olashei, 15 km    

 

YR - Olashei
Bygland      
       
       
       

Lokale føremeldinger og løypeinformasjon

Skiløyper i Midt-Agder regionen Skiløypekart

 

Hovden

 Brokke

 Oversiktskart direkte

 Sandripheia fritidspark

 Kristiansand kommune

 Vennesla kommune

 Otra IL

 Øyna- og Toplandsheia

 Søgne skiklubb

 Lillesand IL

 Friluftsråd Sør (Aust-Agder)

 

Ros og Ris? Send dine synspunkter og innspill til Kjetil og Erlend i Midt-Agder Friluftsråd.

Kommentarer til løypene i Kristiansand kan sendes direkte til Kurt i Parkvesenet.