1. Hjem
  2. Føremelding

Skiløype Tveide rundt Fjellskår DSC_1034 (KF) (2600x1463).jpg

Skiløypa Tveide rundt Fjellskår ligger i Birkenes kommune. Her er det både lange flate partier og spennende skogsterreng. (Foto: MAF)

 

Føremelding 11.11.19

Løypemaskiner i MAF regionen direkte:

Kommunene i gamle MAF: Skisporet.no - sør 

Setesdal, nye kommuner i MAF: Skisporet.no - nord 

Tips: Du kan zoome inn i kartet for ditt område og se den enkelte skiløype

 

Snø- og skirapport for Brokke og Hovden

For øvrige detaljer, se tabell nedenfor.

 

Mandag 11.11.19, kl.12.00

Skiløyper flere steder i regionen!

Etter siste døgns snøfall har det blitt kjørt skiløyper flere steder i regionen.

Løypemaskiner har vært i aktivitet både på Sandrip i Vennesla, Birkenesparken og Øyna- og Toplandsheia i Birkenes og på Høgås på Evje i formiddag. Det er i tillegg tråkket såle med skuter bl.a. på Årstøl i Søgne.

Vær oppmerksom på lite snø i traseene og at det kan være fare for gjennomslag barmark enkelte steder.

God tur!

 

Løypenavn og Kommune Dato & Klokkeslett Snøtype Snødybde Temp. KommentarYR 
Kristiansand Isbaner       
 

 

    YR - Kristiansand

Kristiansand Skiløyper

Løypemaskin direkte

      
Jegersberg lysløype, 4 km 

 

   YR - Jegersberg

Strai lysløype, 2,7 km

    

 

YR - Strai
Hellemyr lysløype, 2,4 km     

 

YR - Hellemyr
Dønnestad lysløype, 3,4 km    

 

YR - Dønnestad
Baneheia lysløype, 2,2 km  

 

  

 

YR - Baneheia
Voie lysløype, 2,5 km 

 

  

 

YR - Voie
Sukkevann lysløype, 2,7 km  

 

  

 

  YR - Sukkevannet
Kongsgård lysløype, 1,4 km 

 

  

 

YR - Kristiansand
Jegersberg - Stitjønn - Kyrtjønn - Øygardstjønn 4,5 km     YR - Jegersberg
Øygardstjønn - Grostøl, 3,6 km     

 

YR - Grovannet
Aurebekk - Bergstøl - Tunballen - Hellemyr/Strai, Hovedturløypa    

 

YR - Bergstølhytta
Stemmen - Aurebekk, Hovedturløypa

 

   

 

YR - Hemmesvann
Kjærlighetstien Flekkerøya, 1,7 km      YR - Flekkerøya
Flekkerøya flerbruksløype, 1,8 km (En nautisk mil 1852 m)

 

   

 

YR - Flekkerøya
Songdalen      
Nodelandsheia lysløype      YR - Nodelandsheia
Grundetjønnløypa Tunballen - Bergsvann     YR - Grundetjønnheia
Finsland skole lysløype, 3 km    

 

YR -Lauslandsmoen
Lauvsland - Skogen, 3,5 km    

 

YR - Lauslandsmoen

Søgne

Løypemaskinen direkte

      
Årstøl lysløype, 3,3 km11.11.19, kl.10.20 Nysnø0-15 cm -2

Tråkket såle med skuter

Gjennomslag barmark enkelte steder

YR - Årstøl
Årstøl turløype, 5 km    

 

YR - Årstøl

Vennesla

Løypemaskinen direkte

      

Sandrip lysløype, 1 km

11.11.19, kl.09.00

Nysnø0-20 cm -1

Begge stilarter

Gjennomslag barmark enkelte steder

YR - Sandrep

Sandrip lysløype, 3,5 km  

11.11.19, kl.09.00 

Nysnø 

0-20 cm 

-1 

Begge stilarter

Gjennomslag barmark enkelte steder

YR - Sandrep

Nye løypetraseer lysløype Sandrip, ca. 2,5 km

11.11.19, kl.09.00 

Kunstsnø + nysnø

20-40 cm

-1

Begge stilarter

Flotte forhold!

YR  - Sandrep
Naspevarden, 9,3/12,1 km     YR - Kjåvann
Moseidvarden, 9,7/11,6 km

 

    YR - Moseidvarden
Moseidmoen lysløype, 2,4 km

 

    YR - Moseidmoen
Lauvås - Høvårsland, 8,7 km     YR - Høversland
Bringsvær - Tjomsås - Ropstadknuten    

 

YR - Bringsverd
Halvmila i Vennesla     YR - Heptekjerr
Bedehusjordet, 1,5 km    

 

YR - Heptekjerr
Eikeland skole lysløype     YR - Eikeland
Eikeland skileikområde

 

   

 

YR - Eikeland
Skarpengland skole     YR - Skarpengland

Iveland

Løypemaskinen direkte

      
Vatnestrøm lysløype, 2 km    

 

YR - Vatnestrøm 
Vatnestrøm - Iveland, 19 km     YR - Vatnestrøm
Iveland - Ivedal m/runde, 10 km     YR - Iveland

Evje og Hornnes

Løypemaskin direkte

      
Bjorvatnsrunden/Folefallet, 6 km (Kjelkeløype)    

 

YR - Bjorvatn
Flatebygd skianlegg, 1-10 km     YR - Flatebygd 
Flatebygd - Bertesknapen, 10 km t/r     YR - Flatebygd
Høgås - Gautestad - Brahjelmen Nysnø 15-30 cm 

 

YR - Gautestad
Høgås - Kjeros-løypa,  kjelkeløype 8,1 km Nysnø15-30 cm  YR - Gautestad
Høgås skianlegg, 7,5 km lysløype Nysnø 20-35 cm 

 

YR - Gautestad
Høgås skianlegg, 1-15 km11.11.19Nysnø20-35 cm 

Tråkket såle/kjørt skøytetrasé i 1, 2 og 3 km

YR - Gautestad
Høgås - Førevatn - Himmelsyna, 24 km t/r Nysnø 15-30 cm 

 

YR - Himmelsyna
Høgås - Himmelsyna/Postkassen, 12/9,2 km t/r

10.11.19 

Nysnø 20-35 cm 

 

YR - Himmelsyna
Kjuklingheia, 8 km Nysnø 

20-35 cm

 

 

YR - Kjuklingheia
Evje lysløype, 9 km t/r Nysnø15-20 cm   YR - Evje
Nævertjønnrunden, 12 km     YR - Nævertjørn
Rassevæte - Bertesknapen, 14 km t/r     YR - Bertesknapen
Skarvehei/Hovassdalen - Vikstøl - Voyland     YR - Vikstøl
Stangevann - Hovassdalen - Himmelsyna     YR - Hovassdalen
Voyland - Himmelsyna, 10 km     YR - Himmelsyna
Voyland - Undeland - Bjorvatn, 9,5km    

 

YR - Undeland
Birkenes      

Øyna- og Toplandsheia

Løypemaskin direkte

11.11.19, kl.12.00

Nysnø25-35 cm-3

Tråkket såle/kjørt skøytetrasé 

Monslåtten-Kvennheia blir ikke kjørt pga usikker is

YR - Toplandsheia

Birkenesparken lysløype

Løypemaskinen direkte

11.11.19, kl.12.00 Nysnø 0-20 cm 

Tråkket såle

Gjennomslag barmark enkelte steder

YR - Birkeland

Tobias jorde

Løypemaskinen direkte

 

   

 

YR - Birkeland

Tveide rundt Fjellskår, 8 km

Løypemaskinen direkte

     YR - Tveide
Kleppeheia øst, 8,5 km

 

   

 

YR - Oggevatn
Engesland lysløype, 2 km

 

   

 

 

YR - Engesland
Bellandshei, 4 km rundløype

 

    YR - Engesland
Lillesand      
Holta lysløype, 3,5 km

 

    YR - Lillesand
Omars- og Olashei, 15 km    

 

YR - Olashei

 

Lokale føremeldinger og løypeinformasjon

Skiløyper i Midt-Agder regionen Skiløypekart

 

Hovden, Snø- og skirapport

 Brokke

 Oversiktskart direkte

 Sandripheia fritidspark

 Kristiansand kommune

 Vennesla kommune

 Otra IL

 Øyna- og Toplandsheia

 Søgne skiklubb

 Lillesand IL

 Friluftsråd Sør (Aust-Agder)

 

Ros og Ris? Send dine synspunkter og innspill til Kjetil og Erlend i Midt-Agder Friluftsråd.

Kommentarer til løypene i Kristiansand kan sendes direkte til Kurt i Parkvesenet.