Kafè Slåttholmen 20210703_132236.jpg P8310197 - Randøya.JPG

Vertskap sommerkafeer!

Midt-Agder Friluftsråd driver fire enkle sommerkaféer hvert år i fra uke 25 til og med uke 33; på Slåttholmen i Lillesand, i Helleviga i Søgne, i ”Vokterboligen” på Østre Randøya og ved ”Vaktmannsboligen” på Dvergsøya i Kristiansand. Alle kommunalt ansatte i våre eierkommuner og ansatte i Agder fylkeskommune kan søke om å få være vertskap på kaféene. På Slåttholmen kan også frivillige lag og foreninger i Lillesand som har friluftsrelaterte aktiviteter søke om å være vertskap.

Arbeidet som vertskap er ulønnet, men vi kan tilby en trivelig ”sommerjobb” med muligheten til å feriere i Sørlandets beste skjærgård. 

 

Søknadsrunde for vertskap sommeren 2024 er nå stengt - søknadsfristen var 1.april.

Å være vertskap innebærer at man har ansvaret for å drive sommerkafeen med et relativt enkelt varesortiment. Åpningstiden er fra kl. 11.00 til kl. 18.00 alle dager i perioden. En vertskapsperiode er på en uke som går fra søndag til søndag. 

Vertskapene bor på stedene den uka de er vertskap. I Helleviga og på Randøya er det overnattingskapasitet til ca. ti personer. På Dvergsøya er det plass til ca. åtte. På Randøya og Dvergsøya disponerer vertskapet egen båt, men må selv organisere seg med transport ut til øyene. Kaféen på Slåttholmen har noe enklere standard enn de andre kaféene. Her er det soveplass til seks personer, samt to hemser med flatsenger. Det er ikke innlagt vann eller strøm. Komfyr, kjøleskap og fryseboks til is går på gass. Solcellepanel sørger for lys i hytta og det er vannposter på brygga. Her må vertskapet ha egen båt og sørge for transport ut selv. Man må også påregne en del turer inn til Lillesand for påfyll av is.

Kontakt Midt-Agder Friluftsråd på telefon: 95 85 11 11 eller post@midt-agderfriluft.no ved ev. spørsmål. 

 

SØKNADSSKJEMA VERTSKAP - stengt for 2024-søknader! 

Søknadsfristen var 01. april 2024. Fordelingen av vertskapsukene vil være klar rundt medio april. 

Alle kommunalt ansatte i våre medlemskommuner og ansatte i Agder fylkeskommune, kan søke om å få være vertskap på kaféene. Til kaféen på Slåttholmen kan også frivillige lag og foreninger i Lillesand, som har friluftsrelaterte aktiviteter, søke.

Valg av sommerkafé (mulig å velge flere) 

Hvilke uker ønsker du å være vertskap ? (sett gjerne opp flere alternativer)