1. Hjem
 2. Naturskole
 3. Kurs og veiledning

Lærerkurs på Donevann naturskole

Kurs og veiledning - Læring i friluft

MAF tilbyr kurs i friluftstemaer rettet spesielt mot ansatte ved undervisningsinstitusjoner i regionen i hele spennet fra barnehage til universitet. Temaene er utvalgt med bakgrunn i gjeldende læreplaner, og skal hovedsakelig styrke og inspirere alminnelige lærere og SFO/barnehagepersonell til tverrfaglige læringsaktiviteter i natur og friluft.

Øvrig formidlingsaktivitet er rettet mot elever og studenter. Vi har særlig fokus på «Friluftsskole US» i samarbeid med UiA og ungdomsskolene i regionen.

 

Læring i friluft - undervisningsopplegg 1.-10.trinn

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har i samarbeid med flere friluftsråd laget undervisningsopplegg i friluft for alle fag i grunnskolen. Oppleggene er tilpasset målsetningene i ny læreplan (2020).

Læring i friluft - undervisningsopplegg 1.-10.trinn

 

 

Læring i friluft - Webinar

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har i samarbeid med Magnus Ripegutu Vike i Grenland Friluftsråd og Knut Berntsen i Salten Friluftsråd produsert to webinarer for lærere og andre interesserte med inspirasjon og tips til uteundervisning i syv ulike fag. 

Læring i friluft, webinar - ansatte barneskole 

Læring i friluft, webinar - ansatte ungdomsskole

Læring i friluft, webinar - tips til uteundervisning

 

Nyttige lenker og gode ideer

Friluftsliv i skolen - Naturen som læringsarena

Undervisningsidéer til bruk i barnehage, grunnskole og SFO fra FL. 

Høsting - en smak av tradisjon og muligheter

Tonys uteleker fra Salten Friluftsråd 

Emmelins friluftstips fra Salten Friluftsråd 

 

Veiledning

Vi deler gjerne våre kunnskaper om læring i friluft og mulighetene i regionen. Noen tips finner du i våre digitale temahefter:

Fysisk i Friluft aktivitetshefte.PDF

 

Kurs

Noen kurs er knyttet til våre leirsteder, forøvrig kan vi gjøre det meste hvor som helst. Vi tilpasser alle kurs etter deltakernes ønsker og behov og er høyst fleksible på tid, sted og innhold.

Send oss gjerne mail eller ring oss på tlf. 95 85 11 11 i våre kontortider hvis du lurer på noe angående kurs hos oss.

Leirstedene

 • Lær om leiren - bli trygg på å ta med barn/unge på tur
 • Aktivitetskonsepter - Holmgang på Ogge, Lenkegjeng og Kanoorientering i Donevann, Rallarrunden på Gåseflå 
 • Aktiviteter på vann - kano/robåt på Ogge, Donevann og Gåseflå
 • Leirliv og lokalhistorie

Tema

 • Livet i ferskvann
 • Livet i fjæra
 • Fysisk i friluft
 • Tau i skau
 • Mat ute
 • Vinter i friluft