1. Hjem
  2. Om MAF
  3. Styret

Representantskapet og styret i Midt-Agder Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap

Representantskapet er vårt øverste organ. Det består av 1 representant og 1 varerepresentant for hver av de 11 eierkommunene. Representanter og vararepresentanter velges blant politikere i kommunestyrene.

Representantskapet velger hvert år et styre for Friluftsrådet. Styret består av 11 representanter med vararepresentanter; en fra hver deltakerkommune. Det er ikke krav om at styrerepresentantene er politikere i kommunestyrene. Det er Representantskapet som velger styrets leder og nestleder. 

 

Styret

 

Kristiansand kommune

 

Jan Oddvar Skisland (styreleder) 

Silje Vårlid (vararepresentant) 

 

Vennesla kommune

Eivind Drivenes (nestleder)

Oddvar Omdal (vararepresentant)

 

Lindesnes kommune

Eva Hinlo

Andreas Irgens (vararepresentant) 

 

Åseral kommune

Roger Thorsland 

Margot Handeland (vararepresentant)

 

Evje og Hornnes kommune

Søren Hodne

Ingunn Kile (vararepresentant)

 

Iveland kommune

Berit Hauan

Øyvind Honnemyr (vararepresentant)

 

Birkenes kommune

Anders Snøløs Topland

Silje Bjørnarå Drangsholt (vararepresentant)

 

Lillesand kommune

Susanne Lavik

Øystein Børresen (vararepresentant)

 

Valle kommune

Malmfrid Nyborg Homme

Georg Sørmo (vararepresentant)

 

Bygland kommune 

Anne Fauske

Vigdis Beisland (vararepresentant)

 

Bykle kommune

Anne Merethe Hjemdahl

Hans Blattman (vararepresentant)