1. Hjem
  2. Sparebanken Sør turstimidler
Sparebanken Sør turstimidler - headerbilde

Sparebanken Sør har til sammen satt av tre millioner kroner som skal brukes på utbedring og etablering av lokale turstier de neste tre årene. "Sparebanken Sør turstimidler" er et samarbeid mellom banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord. 

 

Turstimidlene skal brukes til å anlegge nye turstier eller oppgradere eksisterende. Eksempler på oppgradering kan være bedre skilting, bedre adkomstmuligheter eller på annen måte tilrettelegge for friluftsliv langs eller på tustier.

 

01. februar - Søknadsskjema åpnes for innsending.  

01. mars - Søknadsfrist utløper. 

15. mars - Offentliggjøring av prosjekter som har fått tildelt midler i 2021.

 

Link til mer informasjon og søknadsskjema:

Informasjon og søknadsskjema