1. Hjem
  2. Tur & Aktivitet
  3. Friluftssenter & dagsturhytte Jegersberg

Friluftssenter Sødalsmyra KRS 2017 2600.jpg

Friluftssenter & dagsturhytte Jegersberg

Midt-Agder Friluftsråd arbeider med å skape et friluftssenter ved Sødalsmyra i Jegersberg i Kristiansand. Området i Jegersberg og Skråstadheia har en rik kulturhistorie og spesielle naturtyper. Nærmeste nabo er Skråstadheia naturreservat. Vi legger opp til at disse kvalitetene skal presenteres sammen med alle de gode turmulighetene i området på friluftssenteret.

Det skal reises ei "dagsturhytte" som skal brukes som utfartssted med enkel kafé for allmennheten i helgene. I ukedagene ser vi for oss at bygget kan disponeres av barnehager, skoler, Universitetet i Agder, samt ulike lag og foreninger.

 

Økonomi

Vi har mottatt fantastiske gaver fra Sparebanken Sør, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Gjensidigestiftelsen som nå kommer regionens befolkning til gode. Totalt kr 6.300.000,-. Nå søker vi i tillegg spillemidler for å toppe finansieringen.

 

Venneforening

Et anlegg som dette med sine mangfoldige bruksområder må ha en venneforening som kan bidra til at driften går rundt. Planene rundt dette er helt i startfasen. Er du interessert i å bidra og å være med å etablere venneforeningen så ta gjerne kontakt med daglig leder i friluftsrådet, Per Svein Holte, 90 73 39 71.